PC, MODEM og INTERNET-UDTRYK


A * B * C * D * E * F * G * H
2. del (i - o) * 3. del (p - å)

Har du et ord eller en kommentar til ordlisten?

a

Act * Adv * Aki * Ana * Asc * B * C * D * E * F * G * H
2. del (i - o) * 3. del (p - å)
StartAA-chipsæt [HW]:
Chipsæt, der findes i Amiga 1200 og 4000, samt CD 32.
Abort (verb):
Afbryde en proces.
About (Om):
Menupunkt, der oplyser om et programs ophavsmand/kvinde, copyright og versionsnummer. Undertiden vises også, hvor meget RAM-hukommelse, der er i brug, evt. angivet i procent.
Absolute [RGN]:
Absolut. En fast formel, der er placeret i et regneark, og som hele tiden beholder samme værdi. Hvis en formel bliver kopieret 'Relatively' (Relativt), ændrer Cellehenvisningerne sig efter den ny placering.
Accelerator [HW]:
Udvidelseskort, der giver en computer eller en bestemt enhed en højere arbejdshastighed. På kortet sidder f.eks. en eller flere processorer, samt Fast-RAM.
Acceleratorkort [HW]:
Kort, der forøger hastigheden generelt eller kun en enkelt enhed. Et acceleratorkort kan indeholde f.eks. en CPU, MMU,CacheRAM, FPU og særlig hurtig RAM.
Acceptable Use Policy:
[Internet/on-line] Eng. Politik for Acceptabel Brug (af en On-line tjeneste eller Internettet). Et sæt regler, der er fastsat for brugen af ressourcerne i et netværk. A drejer sig ofte om forbud mod at drive profitvirksomhed og at misbruge nettet til unyttige formål. Da man kan komme ind på adskillige netværk, er det i praksis ikke muligt at overholde alle reglerne, da det kræver tilsvarende tid at sætte sig ind i disse.
Access time:
Den tid computeren er om at finde de ønskede data. [HRD]: Gennemsnitlig overførselshastighed.
Accessory:
Tilbehør.
Active:
Eng. Aktiv, gældende, kurant. En Task kan gøres aktiv, ved at man klikker i det tilhørende vindue med museknappen.
Active box: Aktivt felt, som påvirkes af operationerne (kommandoerne). I Windows 3.x kan det aktive vindue kendes på den (sædvanligvis) blå titellinje, men den i et ikke-aktivt vindue er hvid.
Account:
Eng. konto. En konto er i computersammenhæng retten til at bruge en særlig computertjeneste (dvs. ret til at bruge tjenestens computer og nogle nødvendige programmer) for at få del i nogle elektroniske ydelser, som man ellers ikke ville kunne få del i. I praksis får man desuden et brugernavn (login) og et password, samt en elektronisk postadresse. Underforstået er desuden, at der er afsat en vis plads på hostens harddisk, hvor man kan lagre f.eks. programmer og breve. [Internet/On-line tjenester} Der findes forskellige former for tilslutninger mht. betaling: f.eks. har man måske ret til at benytte tjenesten i et vist antal timer eller ubegrænset tid. On-line tjenester har tillige 'klik'-afgifter, der er et engangsbeløb, der skal betales for at benytte den pågældende service.
A/D converter [HW]:
Se Analog/Digital converter.
Add (Verb):
Tilføje (f.eks. en animationsramme).
Add-on (Eng):
Ydre enhed, tilbehør, ekstraudstyr.
Adobe [DTP]:
Amerikansk firma, der har dannet PostScript-standarden. Se PostScript.
Adresse:
Eng.: Address. Ordet kan betyde flere ting: En A i computerens (eller en anden enheds) hukommelse. - En Internet-A, som angiver en en bestemt computer, der befinder sig et andet sted i landet eller på kloden. En Internet-adresse angives af fire 1,2 eller 3-cifrede tal, der er adskilt med punktum. Da tal-adressen som regel er svær at huske og ikke umiddelbart kan 'forstås', erstatter man hyppigt taladressen med (forholdsvis) forståelige ord, som er nemmere at huske. Eksempel: freenet.carleton.ca (Freenet = Navnet på en 'host'-computer; carleton=Carleton University;ca=Canada). Se evt. Landekode, host, domain-name.
ADSL:
Fork. Asymmetrical Digital Subscriber Line er en ny teknologi for kommunikation over det eksisterende telenet. ADSL er meget egnet til brugere med meget trafik fra server til klient ("downstream"), og begrænset trafik fra klient til server (upstream). Dette 'skæve' trafikmøsnter er typisk på WWW. Se også: SDSL.
Adventure:
Eventurspil. Rollespil. En type computerspil, hvor man styrer en person rundt på skærmen og hvor man i løbet af spillet udfører nogle opgaver. Hyppigt har spillet en tegneserieagtig stil. Eksempel: Sierra-on-line's "Space Quest" serie.
Afsnitsform [DTP]:
Attributter ('egenskaber') ved hele tekst-afsnit, som kan lagres og bruges i nye afsnit. Minder om Form, men med attributter, som ikke bruges ved tekstblokke.
Aftertouch [LYD]:
Hvor hårdt en tone eller række toner holdes nede efter anslag.
AGA (fork):
Advanced Graphic Architecture. Avanceret Grafisk Opbygning. Betegnelse for AA-chipsene i Amiga 4000 og 1200, samt CD 32.
Agfa CompuGraphic Fonts:
Særlige fonte, der kan forstørres og udskrives af printeren, uden at der kommer takker på skråstreger og buer.
Agnus [HW/Amiga]:
Fork. Address Generator. Adressegenerator, der styrer DMA-kanalerne. Agnus indeholder også Blitteren og Copperen.
Agnus/Fat Agnus/Big Fat Agnus [HW/Amiga]:
Hjælpeprocessor, der aflaster CPU'en, så hovedprocessoren samtidig kan udføre andre funktioner.
A.I. (fork):
"Artificial Intelligence". Kunstig intelligens. Tænkt mulighed for at en computer selvstændigt kan træffe beslutninger og lære nye ting. Så vidt vides, forekommer AI. endnu kun på forsøgsstadiet. Vor tids computere kan ikke træffe andre beslutninger end den er programmeret til. Skrækfilmenes computere, der tager magten fra menneskene, er endnu ikke mulige.

Frygten for at noget sådant skulle kunne ske er således ret ubegrundet, mens der er meget mere grund til at frygte at ANVENDELSEN af computere kan ske på en måde, der er meget skadelig for samfundet. Denne frygt kan derfor kun bekæmpes ved, at alle computerbrugere er aktive og bevidste i samfundet og påvirker politikere og beslutningstagere til at anvende computere på en rimelig og ansvarlig måde.
Akiko [Amiga CD32]:
En særlig chip, der findes i CD 32, og som tillader programmører at lave specielle grafiske effekter. Chippens funktion kan dog også skabes v.hj.a. software. Nogle CD drev til Amiga 1200 kan bruge CD 32 ROM'er (CD plader) uden problemer, idet Akiko-chippens funktioner udføres via software.
Akronym:
Forkortelse af flere ord, der tit dannes ved at sætte de første bogstaver sammen til et nyt ord. A bruges meget hyppigt anvendt i edb-branchen (der er en udpræget forkærlighed for A i de engelsktalende lande). Eksempler: DOS (Disk Operating System), CPU (Central Processing Unit).
Akse [GFK]:
Linie på skærmen, der bruges til at angive et punkts placering. Ofte er der to linier: en vandret og en lodret, som angiver punktets placering. Den vandrette linie kaldes for x-aksen og den lodrette akse for y-aksen. Endelig kan der være endnu en akse: z-aksen, der går vinkelret ind i skærmen.
Akustisk modem [MDM]:
ældre type modem, der stort set ikke anvendes mere. En lille mikrofon og højtaler forbindes med gummi-kapper til telefonrøret.
Alfa-version:
Første færdige testversion af et program. A er gerne temmelig ustabil, indtil den er afprøvet, og kan blive ændret ret meget i forhold til den endelige version.
Alert (Eng):
Meddelelse, der vises ved alvorlig fejl i pc'en/Amigaen.
A.L.F. (= Amiga Loads Faster):
Harddisk-controller, der gør det muligt, at man kan bruge billige pc-harddiske sammen med Amiga.
Aliasing [LYD]:
Uønskede frekvenser. Opstår når digital lyd inkluderer frekvenser, der er større end halvdelen af sampling raten.
Alice og Lisa [HW/Amiga]:
To chips i A 1200 og 4000, der erstatter Agnus og Denise i ældre modeller. Med disse kan man vise 256 farver af en palette på 16,8 millioner og et nyt HAM-mode med 256.000 farver på skærmen.
Alt-taster: [pc}
Tasterne til højre og venstre for mellemrumstangenten på tastaturet. Højre alt-taste bruges til at vælge menupunkter via tastaturet. Når den trykkes ned, aktiveres menulinien. Derefter skal man taste et bestemt bogstav for at kalde "rullegardin"-menuen frem. Venstre alt-taste (Alternative Graphic) bruges til at lave det 3. tegn på en taste, f.eks. dannes @ (snabel-a) ved at holde tasten nede og derefter trykke på 2-tallet på skrivemaskinetastaturet. [Amiga] Tasterne til højre for Amiga-tasten og til venstre for Commodore-tasten. Alt-tasten bruges undertiden sammen med en anden taste for at skrive danske tegn eller for at udføre Tastaturkommandoer.
AMAX:
Hard- og software, der muliggør brug af MacIntosh-programmer på Amiga.
America on-line:
Berømt On-line tjeneste.
AmigaBasic [SW]:
Udbredt højniveausprog, der er nemt at bruge for begyndere, der vil programmere deres egne programmer. AmigaBasic er dog ikke er særlig hurtigt.
AmigaComal [SW]:
Højniveausprog, der minder om BASIC, men har flere forbedringer, bl.a. minder det om sproget PASCAL.
AmigaDOS [SW]:
Amigaens diskette operativsystem. Kommandoer, der styrer forbindelsen mellem Amigaen og andre enheder. Kontrollerer mange grundlæggende funktioner, ikke blot i forbindelse med diskettedrev/harddisk.
AMOS [SW]: Meget forbedret BASIC-lignende højniveausprog til Amiga.
Amplitude [LYD]:
Indenfor lyd er det en betegnelse for en luftvibrationsstyrke. A bestemmer en lyds volumen.
Amplitude Modulation, AM [LYD]:
Kontrolleret ændring af et lydsignals amplitude. Når modulatoren oscillerer ved en sub-audio frekvens betegnes effekten tremolo.
Analog:
I modsætning til computerens digitale kredsløb kan analoge kredsløb arbejde med alle værdier indenfor et vist område, f.eks. i form af spændinger mellem 0 og 12 volt. En forstærker arbejder analogt. - Analoge signaler ændrer sig i forhold til f.eks. lydbølger. Strømmen i telefonledningen ændrer sig, når der tales i telefonen i forhold til de lydsvingninger, der rammer den.

En computer forstår kun digitale signaler. Derfor er det nødvendigt at omdanne analoge informationer til digitale data, dvs. angive data med talværdier, som er de eneste computeren kan arbejde med. [MODEM} Et modem omsætter computerens digitale data til analoge signaler, for at undgå at signalet bliver opfattet som støj af telefonen og derfor undertrykt. Det modtagende modem forandrer det analoge signal til digitale værdier, som computeren kan arbejde med.
Analog/Digital Converter, ADC [HW]:
Enhed, der omsætter analoge signaler til digitale signaler, som kan bearbejdes af en computer. [LYD]: Et apparat, der omsætter et audio-signal til talværdier ('sample skud').
Analogt signal [MDM]:
Et modem benytter et analogt signal, dvs. toner, til at kommunikere med et andet modem.
Angle:
Vinkel.
AngleStep:
Vinkeltrin.
Anim:
D.s.s. Animation.
Animation:
Billedsekvens, der får figurer til at bevæge sig på skærmen.
Animationsprogram:
Program, der bruges til at skabe animerede sekvenser, hvor figurer bevæger sig.
AnimBrush:
Animeret pensel, der består af flere 'cels'.Se AnimPensel.
AnimPaint (Verb):
Male med en AnimBrush, mens programmet automatisk skifter fra n animationsramme til den næste.
AnimPensel:
D.s.s. AnimBrush. En pensel eller 'brush' er et lille udsnit af et grafisk skærmbillede. En AnimPensel består af flere små billeder i samme størrelse, f.eks. en fugl, der slår med vingerne. En AnimPensel har ingen baggrund.
Anonym post:
[Internet] Man kan sende anonym E-mail ved at bruge serveren anon.penet.fi. Man skal forinden tildele sig et password ved at sende et brev, som kun indeholder det ønskede password til adressen password@anon.penet.fi. Når det er blevet bekræftet, at man kan anvende det angivne password, er man klar til at sende anonym post. Man skal huske at slå sin signatur fra, hvis den kan afsløre n.
Anonymous FTP:
Anonym FTP [Internet]. Proces, hvorved filer overføres fra en fjern host til ens egen computer. Der er tale om A, fordi man ikke behøver at have brugernavn og password hos den pågældende host. Som login skrives anonymous. Som password kan man være høflig og anvende sin e-mail adresse, men det er ligegyldigt, hvad der skrives som password. En host af denne type, kaldes en fileserver.
ANSI (fork):
The American National Standards Institute. Amerikansk standardiseringskommission. ANSI laver bl.a. koder for styring af markør, farver og andre skærmegenskaber.
Anslagsstyrke [TYP] :
Anslagsstyrken angiver stregtykkelsen på de linier, der danner en fonts karakterer. En 'fed' font har en kraftigere anslagsstyrke end en normal font og ser derfor mørkere ud.
Anti-aliasing:
Reduktion af uønskede takkede linier og kanter. Teknik, der benyttes til at simulere en højere opløsning eller et blødere billede ved at lave graduerede farveforløb ved kontrast-farver.
Aperiodisk lydbølge [LYD]:
Irregulær lydbølge med en ubestemmelig Pitch.
Append (Eng - verb):
Tilføje nye data i slutningen af en fil, der gemt på diskette, tape eller harddisk.
API:
Fork. 'Application Program Interface'. En protokol, dvs. fælles retningslinier for, hvordan man skal programmere brugerprogrammer, så de kan udveksle data med hinanden via Internettet. Når programmørerne konstruerer nye programmer, kan de ved at overholde forskrifterne i A, sikre sig, at programmerne kan udveksle data, samt at brugerne nemt kan omstille sig mellem forskellige programmer, idet de skal bruge de samme fremgangsmåder, som de kender i forvejen.
Applet:
Elementer i WWW-dokumenter, der er fremstillet med programmeringssproget JAVA.
Application (eng):
Se Applikation.
Applikation [SW]:
Program, der opfylder et bestemt formål, som f.eks. tekstbehandling, tegneprogram osv. Skal ses i modsætning til Spil, der 'kun' bruges som underholdning.
Arbejdskopi:
Kopi af et program, der bruges for at undgå beskadigelse af originaldisketten.
Arbejdsstation:
Fordanskning af det engelske 'Workstation'. En computer, der er kraftigere end en almindelig pc.
Arcadespil:
Spil med megen action, der f.eks. bruges i spillehaller, på færger og i restauranter.
Archie:
Ordet er dannet ved at tage 'v' væk fra ordet 'Archive'. Database, der indeholder adresserne på samtlige arkiver, som er tilgængelige med anonym FTP. A kan fortælle, hvor man kan finde en bestemt fil.
Archive [arkaiv] (Eng - Subst):
Arkiv. Et Arkiv bruges til at gemme oplysninger, der ikke umiddelbart er brug for, i komprimeret form. Arkivet kan være dannet ved at bruge, f.eks. pkzip til at pakke med. 'Arkiverede' filer kræver meget mindre plads, men skal 'pakkes ud' før de kan bruges.
Archiver:
Program, der bruges til at lave et 'Archive' (Arkiv) med. Populære Amiga-'Archivere' er LHA, LHArc, Zip og Zoo. Der findes mange forskellige til pc'er, f.eks. WinZip og PKZip. - Når man bruger en Archiver, komprimeres filerne, så de fylder mindre på harddisken/disketten og evt. kan de sendes hurtigere via modem. Når man skal bruge programmerne eller læse filerne, skal man først pakke filerne ud igen.
Arcventures:
Sammentrækning af. 'ARCade AdVENTURES'. I denne type spil kan man se personen og skal undertiden reagere hurtigt med joysticket som i arcadespil.
AREX (SW/Amiga):
Særligt sprog, der bruges til udveksle filer mellem forskellige programmer. Bruges i de nyere Amiga-modeller, selv om det er ret langsomt. Det har den fordel, at forskellige kompatible programmer kan udveksle data.
AREX-interface (Amiga):
Mulighed i mange programmer for at udveksle data med andre programmer, der også har dette.
AREX-port: Se AREX-interface.
Argument:
Et 'parameter', der gives til et program for at præcisere dets opgave. Ved at angive et A efter en DOS-kommando, kan man ændre på den måde kommandoen udføres på. F.eks. vil det på en pc give forskellige resultater, hvis man skriver dos-kommandoen DIR på følgende måder:
Argument template [DOS]:
Hvis man ikke kan huske formen for en bestemt Dos-kommando, kan man skrive kommandoen i CLI-vinduet med et spørgsmåltegn efter. Derefter fremkommer en 'Argument template' for den pågældende kommando. I visse DOS-versioner skal man skrive HELP og dos-kommandoen.
ARP:
Fork. 'Amiga Replacement Project'. Forbedrede AmigaDOS-kommandoer, der er hurtigere og fylder mindre end de officielle. Public Domain-program.
ARPANet:
Et stort computernetværk, som tilhørte det amerikanske forsvar. A blev efterhånden udvidet med forbindelser til f.eks. universiteter og andre organisationer, som det amerikanske forsvar samarbejdede med. Af frygt for de uoverskuelige konsekvenser, som et systemudfald ville medføre for landets sikkerhed (under den 'kolde' krig mellem USA og Sovjetunionen), blev det konstrueret på en måde, så det fortsat kunne fungere, selv om en eller flere computere blev ødelagt. Alle de tilsluttede computere er således i princippet 'ligeværdige' og ikke ordnet i et bestemt 'hierarki' efter betydningsfuldhed. A betragtes som forløberen for nutidens Internet.
Art board:
Område på skærmen, der bruges til at gemme og manipulere sider og 'kasser' i dtp-programmer.
Asap:
[Internet] Fork. 'As Soon As Possible'. Hurtigst muligt.
Ascender:
[TYP] Opstreg. Den del af teksten, der er højere end x-højde.
ASCII: [aski]
(American Standard Code for Information Interchange) Betegnelse for bogstaver og tal, der findes i den amerikanske standardkode for computerudstyr. (Denne indeholder ikke de særlige nationale tegn, f.eks. æ, ø og å, men kun de engelske).
ASCII-fil:
en tekst-fil, der ikke indeholder koder fra det program, den er skrevet i. F. eks. indeholder en fil, der er skrevet i et tekstbehandlingsprogram, sædvanligvis skjulte styretegn og formatkoder, der bl.a. bestemmer, hvordan teksten skal se ud på monitoren. I en A er der kun selve teksten.
ASCII-tekst:
Ren tekstfil uden skjulte styrekommandoer. Det er undertiden nødvendigt at gemme et dokument som ASCII-filer, hvis det skal importeres i et andet program end det, det er lavet med.
ASL [MDM]:
Fork. "Adaptive Speed Leveling". Det, at et modem 'selv' kan finde den højeste hastighed som modtagerens modem kan arbejde med, og tilpasse hastigheden, hvis forholdene ændrer sig.
ASL Initial:
Udgangshastighed for ASL.
Aspect:
Aspekt, hældning. Ved udskrift kan vælges Stående (Normal) eller Liggende (Sidelæns) udskrivning af et billede.
Aspect Ratio [TYP] :
Se Størrelsesforhold.
Assembler:
Programmeringssprog, der består af korte huskeord og en stor mængde talværdier. Kode, skrevet i assembler, kan forholdsvis nemt forstås af computeren i modsætning til sprog, der først skal oversættes, før computeren kan udføre instruktionerne.
AT-bus:
Fork. eng. 'Advanced Technology'. Avanceret teknologi. Bruges om 8-bits og 16-bits udvidelsesporte på bundkortet.
AT-kort:
På et AT-kort sidder en Intel 80286 eller 80386 CPU, der er hurtigere end CPU'en på et XT-kort.
ATOnce-kort:
Indbygningskort, der muliggør brugen af MSDOS-programmer på en Amiga.
Attacktime [LYD]:
Tid fra anslag til fuld lydstyrke.
Audio-signal [LYD]:
Signalet fra en af computerens lydudgange.
AutoAnswer [MDM]:
Indstilling af et modem, så det automatisk besvarer data-opkald.
Automatisk opkaldsbesvarelse [MDM]:
Se AutoAnswer.
Authenticate: [å.thenti'keit] [Internet]
Eng. Bekræfte ægtheden, legalisere. I internet-sammenhæng (eller ved on-line tjenester): At bekræfte, at login og password er korrekte. Hvis brugeren ikke har oplyst andre om sit login og password, er dette med til at beskytte mod, at andre personer ulovligt bruger ens Internet-konto, samt at fortrolige oplysninger ikke falder i de forkerte hænder.
AUTOEXEC.BAT:
Sammentrækning af. 'AUTOmatically' og 'EXECuted'. A er en tekstfil med en række DOS-instruktioner, som automatisk udføres, når PC'en tændes. A fungerer sammen med den anden opstartsfil CONFIG.SYS og kan tilpasses efter behov. Se også Batch fil.
Available: (eng)
Tilgængelig, til rådighed. F.eks. en menukommando, der kan vælges i modsætning til en "sløret" menukommando, der ikke kan vælges.
Axis:
Akse. Der bruges to eller tre akser til nøjagtigt at angive et punkts position. Akserne benævnes X, Y og Z.

b

A * C * D * E * F * G * H
2. del (i - o) * 3. del (p - å)
Start

BABT approved:
Eng. Godkendt af 'The British Approval Board for Telecommunications' (Det engelske godkendelsnævn for teleudstyr). Modems kan blive godkendt i Storbritannien, hvilket indikeres af en grøn cirkel. Hvis modemet ikke er godkendt, et der en rød cirkel.
Backbone: [bakboun] [Internet]
Eng. Rygrad. "Fundamentet" eller "Skelettet" af lynhurtige forbindelser med stor kapacitet, som forbinder forskellige hovednetværk.
BackGadget (Amiga - INT):
Bagved-Symbolet. Symbol i en skærm eller et vindues øverste højre hjørne, der bruges til at skubbe det aktive vindue om bagved t, der er skjult.
Background send/receive [MDM]:
Mulighed for at et fax-modem kan sende ("send") og modtage ("receive") faxer i baggrunden ("background"), dvs. mens computeren er i gang med at udføre andre opgaver.
Backspace |<-|:
Backspace-tasten sletter et tegn til venstre for tekstmarkøren (cursoren). B. kan ofte også bruges til at slette f.eks. et filnavn, der er fremhævet.
Backup:
Sikkerhedskopi af vigtige filer. Man kan lagre backups på f.eks. bånd, diskette, zip-disk osv. Det er nødvendigt at lave en B. for at kunne genopbygge data efter f.eks. systemnedbrud, beskadigelse af harddisk, brand, tyveri osv. - Behovet for at foretage sikkerhedskopiering skal måles i forhold til den tid, det vil tage at genskabe ødelagte data på anden vis. Et firma eller en person, der har et stort behov for at de korrekte data altid forefindes (i virksomheden), bør lægge en egentlig plan for antallet af sikkerhedskopier, fastlægge rutiner for sikkerhedskopiering, hyppighed osv.
Baseline [DTP]:
Fodlinieø. Den imaginære linie, som alle bogstaver hviler på.
Basic:
Programmeringssprog, der findes til næsten alle computere. Det er nemt at lære og bruge, udskældt af mange og alligevel meget levedygtigt.
Batch fil:
En batch fil kan kendes på, at 'efternavnet' er .BAT. Batch filer indeholder en række DOS-funktioner, der udføres i den rækkefølge, de er skrevet i filen. En B. erstatter således flere kommandoer, der ellers skulle skrives n efter n i DOS-prompten.
Bat -fil:
D.s.s. Batch fil.
Baud (Bits AUDio) [bo] [MDM]:
'Lyd-bits'. Baud kan være opkaldt efter franskmanden Baudot, som i 1874 opfandt en ny revolutionerende form for telegrafi .Udtrykket bruges af mange noget ukorrekt som betegnelse for overførselshastighed som måles i BPS. Et hurtigt modem er i dag et modem på 28.800 Baud, mens 33.600 bps netop er fremkommet på markedet..
Baud rate [Bo Reit] (eng):
B. angiver hastigheden for et modem (den hastighed som data overføres med via den serielle udgang). Dataoverførselshastigheden måles i Baud, der tilnærmelsesvis kan oversættes med bits pr. sekund. Se dog også BAUD og modem. (PRT) Overførselshastighed mellem computer og printer. B.R. indstilles kun, hvis den serielle port benyttes.
BBS:
Fork. 'Bulletin Board System'. Betegnelse for en database med programmer, demoer og postbokse, som kan ringes op med et modem. Her kan man hente og sende programmer m.v., samt udveksle meddelelser med andre computerbrugere. Man kalder undertiden et BBS for en elektronisk opslagstavle. - B. drives ofte af amatører, men har derudover mange lighedspunkter med On-line tjenesterne.
Bend [LYD]:
'Bøjning' af toner. Se Pitchbend.
BeSquare (Amiga):
Vær Firkantet. Funktion i et tegneprogram, så det man ser på skærmen, bedre svarer til det, der udskrives. Justering for forvrængning, der skyldes, at skærmens og printerens pixels ikke er lige store.
Beta-version:
Testudgave af et program, der følger efter alfa-versionen. Der laves gerne flere beta-versioner i udviklingsprocessen. De sidste beta'er er gerne næsten lige så gode som den færdige version.
Bezier-curve [GFK]:
Bezier-kurve. Elastisk kurve. Matematisk defineret blød kurve.
BFT [MDM]:
Eng. fork. 'Binary File Transfer'. Dansk: Binær Filtransport. Mulighed for at sende en datafil v. hj. a. et faxprogram. Microsofts At Work Fax og CCIT's T.434 er det mest udbredte BFT-format.
Bibliotek:
En inddeling af en harddisk eller et andet lagermedie for at samle beslægtede filer som en gruppe. D.s.s. directory. Mange programmer opretter automatisk biblioteker, når man installerer dem på harddisken.
Bibliotekstræ:
En (grafisk) afbildning af en harddisks opdeling i biblioteker og underbiblioteker. - Man kalder selve den viste enhed for roden. Roden af en harddisk er som regel betegnet c:. Over roden kan der være flere biblioteker, som hver kan have flere underbiblioteker. Derfor ligner bibliotekstræet (med lidt god vilje) et træ med en rod, grene og kviste.
Big Fat Agnus:
Chip i Amiga 600, så man kan have 2 MB chip-RAM.
Billedbehandling:
D.s.s. Image Processing.
Billedpunkt:
D.s.s. et pixel.
Binary:
Eng. [baina.ri] Binær. (Et program med kode, der er skrevet i total-systemet, i modsætning til en 'ren' tekst.) Se ASCII. Der skelnes i Internet-sammenhæng mellem tekstfiler og programfiler, der skal overføres på hver sin måde, når man downloader.
Binære talsystem, (Det) :
Talsystem, hvor der kun er cifrene 0 og 1. Alle tal kan dannes ved at sætte flere cifre foran. Det binære tal 100 angiver således tallet 8 i det almindelige talsystem (Decimal-tallene).
Binær filtransport [MDM]:
Se BFT.
BIOS: (fork):
Eng. 'Basic Input/Output System'. Del af operativsystemet, der styrer inddata fra tastaturet eller musen og uddata til skærm eller printer. B. er sædvanligvis en chip, men kan også findes som software.
Bit:
(Binary Digit) Den mindste enhed for elektroniske data. Indholdet af en lagercelle i computerens hukommelse, der kan antage værdien 0 (slukket) eller 1 (tændt). Alle talværdier og adresser angives ved hjælp af bits-værdierne. Alle digitale kredsløb benytter sig derfor af 2-tal system (det binære talsystem). Se også byte. [GFK]: En værdi, der angiver, at en farve skal vises på skærmen. Et bit kan enten være 'tændt' eller 'slukket'.
Bitmap:
Et 'kort' der angiver, hvilke punkter på skærmen, der skal have en bestemt farve, f.eks. rød eller ingen farve. Bitmap-tegneprogrammer bruger denne teknik, mens vektor-tegneprogrammer ved hjælp af formler angiver, hvordan forskellige figurer skal tegnes på skærmen.
Bitmap-grafik:
Betegnelse for tegninger, der tegnes i f.eks. Paintbrush (pc) og DeluxePaint (Amiga) og de fleste andre tegneprogrammer. Det modsatte af vektorgrafik. Bitmap-grafik består af mange små punkter.
Bitplan [GFK]:
De bits, der bruges til at vise n bestemt farve, danner tilsammen med et 'bitplane'. Jo flere bitplanes, der er, jo flere farver kan der vises på skærmen.
Bitplane [-plein] (Eng):
Bitplanø.
Bits pr. sekund, BPS [MDM]:
angiver, hvor mange bits, der overføres i sekundet. Det er ikke den faktiske overførselshastighed, da modem- programmet med mellemrum kontrollerer om sendte data er korrekt overført. Se også Baud.
Blatherer:
[Internet] Eng. Vrøvlehoved. Person, der er meget længe om at komme til sagen og skriver side op og ned om emner, der kan forklares med få ord, eller strør om sig med ordsprog og citater.
BLC (Black Light Compensation) VDO:
Signalforbedrende funktion, der bruges i camcordere for eksponere motiver korrekt, som står i silhuet mod en lys baggrund.
Blend [GFK]:
Blande.
Blitter (Amiga - fork):
"BLock Image TransfER device". Co-processor, der bruges til at flytte store områder i hukommelsen fra t sted til et andet. Kan også bruges til at kombinere to forskellige områder til et enkelt billede.
Blok:
En gruppe databytes. [HRD]: 512 bytes. - [MDM] Der kan bruges forskellige blokstørrelser ved filoverførsler, f.eks. 128 eller 1024 tegn.
Block:
Tekstblok.
Blur [blø.] [GFK]:
'Sløre'. Gøre et billede 'uskarpt'. Funktion i programmer til billed-manipulation. Andre effekter er f. eks. Mosaic og Splatter.
Blød bindestreg [TYP] :
I nogle tekstbehandlingsprogrammer kan man angive med bløde bindestreger, hvor et ord kan deles. Grunden til, at det er en blødt bindestreg, er, at den først bliver aktiv, når der ikke er plads til ordet på linien. Derfor kan man ikke altid se B. Samme som Softhyphen.
BNC-stik:
Bajonet-stik, der bruges i netværk. Netværkskablet låses ind i BNC-stikket, der sidder på netværkskortet, for at sikre en stabil forbindelse.
BOB (AMIGA - fork):
Blitter OBject. Objekter, der minder om 'sprites', men kan være meget større end disse.
Bold [TYP] :
Se Fed.
Boolean:
Udtrykket bruges om et resultat, der enten kan være Sandt (True) eller Falsk (False).
Boot:
At 'boote' betyder at starte en PC 'automatisk', idet PC'en automatisk selv foretager indstillingen af vigtige systemindstillinger (Disse skal dog på et eller andet tidspunkt være indstillet, da pc'en jo ikke kan tænke selv, men må forlade sig på brugerens valg).
Bootable (Eng - Adj):
En diskette, der kan 'bootes' fra er 'Bootable'. Udtrykket kan oversættes som Selvstartende. En diskette er 'bootable', når man har brugt 'Install'-kommandoen, eller hvis den er kopieret efter en Bootable diskette.
Boote (Verb):
Automatisk indlæsning og opstart af et program, når en diskette sættes ind i diskdrevet.
Bootblok:
De to første sektorer på en DOS-diskette, der er beliggende på track 1, side 0. I boot-blokken beskrives fil-systemets anvendelse. En del programmer har særlige informationer liggende i bootsporet. De fleste virus ligger i bootblocken.
Boot-strap:
Se Boote.
BOOTP:
[Internet] Fork. Bootstrap Protocol. En måde at finde en computers Internetadresse, 'gateway'-adresse og Netmaske på v.hj.a. UDP, mens man er on-line. En alternativ måde er med Rarp.
Bounce:
Engelsk. Når et afsendt brev ikke kan modtages af modtageren, men returneres til afsenderen (af en dæmon).
BPS:
Forkortelse for Bits per Second (Bits i sekundet). Enhed, der angiver, hvor hurtigt et modem kan overføre data. BPS bruges ofte i flæng med udtrykket Baud (Det er dog ikke helt korrekt). Overførselshastigheden kan man normalt se når man downloader filer. Et 14.400 Baud modem vil typisk være omkring 1650 BPS og et 28.800 baud modem omkring den dobbelte hastighed (3200 BPS). Forstyrrelser som en dårlig telefonforbindelse eller andet kan dog sætte hastigheden meget ned.
Brevkvalitet (PRT):
Se NearLetterQuality. Det modsatte af Kladde-kvalitet. Kaldes også Korrespondance-kvalitet.
Bridgeboard:
Commodore-enhed, der emulerer en IBM-computer.
Broadcast norm [VDO]:
Kvalitetsstandard for billedmateriale, der transmitteres, som f.eks. DR og TV2 overholder.
Browse [braus]:
At gennemse, 'skimme'. I forbindelse med tegneprogrammer betyder browse at gennemse en række tegninger i mini-format. Dette er meget hurtigere og nemmere, end hvis man skulle åbne hver enkelte billede for sig. Se også Browser.
Browser [brausa]:
Program, der bruges til at 'browse' med. [Internet] En browser er en anden betegnelse for en WWW-klient.
Brugerflade:
(eng.: user interface) Grænseflade. Det, som brugeren ser, når hun/han bruger programmet. Er det nemt at bruge programmet? Er det overskueligt. Se Brugervenlighed. B. er den software, brugeren betjener sin PC med, f.eks. DOS, Windows, OS/2 og Workbench (Amiga).
Brugervenlighed:
Et produkt er brugervenligt, når det er nemt og overskueligt at anvende. Desuden skal det helst præsentere sig på en indbydende måde. Der skal også være mulighed for at hente Hjælp, hvis brugeren går i stå pga. et problem.
Brush [GFK - Amiga]:
En 'pensel', der er klippet ud af en tegning.
Brush Coordinates [GFK - Amiga]: Koordinater i forhold til penslens position. Afviger fra Screen Coordinates, når penslen er drejet.
Brush Selector [GFK - Amiga]:
PenselVælger. Redskab til at klippe et udsnit ud af et billede.
Brødtekst [TYP] :
Teksten i spalterne.
Btw:
[Internet] Fork. 'By the Way'. Forresten.
Bug (eng):
Lus. Fejl i et program, der kan være svær at opdage.
Buffer:
Midlertidigt lagerområde i hukommelsen, der bruges til at opbevare databidder, som bruges gang på gang. Buffer-størrelsen kan sættes i DOS. Den justeres i CONFIG.SYS (på PC). Når data overføres til bufferen, ligger de klar til at blive brugt og kan meget hurtigt overføres til programmet, så man ikke behøver at vente på, at data først bliver indlæst fra diskette eller et andet lagermedie. [MDM] Ved at anvende en buffer kan man opnå væsentlig hurtigere dataoverførsel.
Built-in Brush [GFK]:
Indbygget (Fast) 'pensel'.
Bullet:
En stor prik, der bruges til at fremhæve en tekst, især ved opstilling i punkter (svarende til punkttegn).
Bulletin Board:
Eng. Se BBS.
Bulletin Board System:
Eng. Se BBS.
Bundkort:
(eng.: motherboard) glasfiberplade med mange elektroniske komponenter (printkort), bl.a. mikroprocessoren. De fleste komponenter er loddet fast i bundkortet. Men på B. sidder der bl.a. også sokler til at montere diverse kort i, f.eks. til lydkort og mere RAM.
Bus:
En bus er en måde at fordele signalerne mellem forskellige enheder på. Udstyr som harddisk og skærmkort er ikke direkte forbundet med hovedprocessen, men sidder i udvidelsesslots og er forbundet med processoren via en I/O-bus. Det er et problem, at hastigheden på denne er meget lav (kun 8 mhz). Derfor findes der forskellige former for lokale bus'er: VESA og PCI (Se disse og Udvidelsesbus)
Busbredden:
kan ses som et udtryk for, hvor hurtigt en PC er i stand til, at afvikler sine eksterne opgaver. Hvis en 8-bit bus svarer til en motorvej med otte vognbaner, ses det tydeligt, at en 32-bit bus er væsentlig hurtigere.
B/W (Black and White [GFK]:
Sort/Hvid.
Byte:
Dataenhed, der består af otte bits. Et tegn (eksempelvis et bogstav eller et komma) fylder som regel otte bits.
Bærebølge [MDM]:
D.s.s. Carrier signal.
Båndbredde [VDO]:
Et mål for et signals informationsindhold.

c

A * B * CD-b * Cha * Coa * CPI * D * E * F * G * H
2. del (i - o) * 3. del (p - å)
Start

C [SW]:
Programmeringssprog, der anvendes meget, fordi det er nemt at overføre programmer mellem forskellige typer computere.
Cache:
C. er et 'mellem-lager', hvor data opbevares midlertidigt og kan hentes hurtigere end fra harddisk, floppydisk eller CD-ROM'en. C. kan være både software (et program) eller hardware, dvs. en fysisk enhed (en såkaldt cache-controller).
Cache-hukommelse:
Se Cache.
Cache RAM [HW]:
Større CPU'er har Cache RAM, der bruges til automatisk at gemme ofte benyttede instruktioner for at forkorte ventetiden. Selv om Cache RAM'en er forholdsvis lille, kan processoren hurtigt hente data og instruktioner herfra. Derved 'spares' på Chip-RAM og Fast-RAM.
CAD [SW]:
Fork. eng. 'Computer-Aided-Design'. CAD-programmer bruges til at fremstille meget nøjagtige tekniske tegninger.
Camcorder [VDO]:
Sammensat af CAMera og reCORDER. Videokamera med indbygget video-optager. I vore dage er en Camcorder, det man forstår ved et videokamera til hjemmebrug.
Cancel (Verb):
Fortryde. Afbryde.
Caption:
Forklarende tekst til en illustration. Kan også være en tekst i en taleboble i en tegneserie.
Capture [kaptjur] [MDM]:
Datafangst. Bruges til at "fange" tekst, som sendes til computeren f.eks. fra et BBS, og gemmes i en buffer eller en fil. Dette muliggør, at man kan læse teksten, når man ikke er 'on-line'. Udtrykkes bruges også, når man skal kopiere en del af et billede eller et skærmbillede.
Carriage return:
'Vognretur' (på en skrivemaskine). Det samme som Enter eller Return (Retur) - tasten. Ofte er der en 'knæk-pil' på Return. Hvis den pågældende model har et numerisk tastatur (taltastatur), står der 'Enter' på en aflang taste med samme funktion som Return-tasten.
Carrier [karia] (signal):
Eng. for bærebølge. En tone, modemet sender, inden der sendes data. Det signal der hele tiden sørger for kontakten til det andet modem. Bærebølgen svinger i takt med de data overføres frem og tilbage. På et eksternt modem vil man også typisk finde en lampe med betegnelsen CD (Carrier Detect) som viser, om der er forbindelse.
Cartridge-drev [HW]:
Lagerenhed, der benytter flytbare harddiske, som relativt nemt kan monteres/afmonteres i en særlig skinne.
CAS:
Fork. eng. 'Computer Association Specification'. Standard fra firmaet Intel, der fastlægger metoder til afsendelse og modtagelse af faxinformationer mellem Gruppe III faxmaskiner.
CCD (Charge Coubled Delay) [VDO]:
Den slags mikroprocessor, der bruges af lysmåleren i en camcorder.
CCITT [MDM]:
Fransk fork. 'Comit Consultatif International Tlgraphique et Tlphonique'. Den rådgivende Kommite for Telegrafi og Telefoni. Oprettet af FN. CCITT fastsætter de internationale kommunikationsstandarder. De fleste standarder angår modemer og fax, f.eks. V.21, V.32, V.32bis m.fl..
CD-brænder:
CD-drev, der både kan læse og skrive CD-rommer. Da priserne har været stærkt faldende, har de en pris, som gør dem interessante for private. Med en CD-brænder kan man udnytte den store lagerkapacitet, f.eks. hvis man vil fremstille multimedie-programmer, hvor især billeder og lyd kræver meget lagerplads.
C-directory: [Amiga]
En 'usynlig' skuffe med AmigaDOS-kommandoer. (Den kan dog gøres synlig ved at vælge menupunktet 'Vis alle filer' på Workbench-skærmen). AmigaDOS-kommandoerne i C. udfører grundlæggende system-funktioner.
CD (I - DOS):
Current Directory. Det nuværende, aktive katalog eller bibliotek. Ordet Directory bruges også på dansk. Et Directory er det samme som en 'Skuffe'. Nogle skuffer (Directorier) er sædvanligvis usynlige.
CD (II - fork):
Compact Disc. Samme medie som en musik-CD, men benyttet til at lagre forskellige former for computer-data, såsom tekst, lyd, billede, animation, PD-programmer osv. En CD betegnes i computer-sammenhæng en CD ROM (Read Only Memory), der kan 'læses' i et CD ROM drev, mens der ikke kan skrives nye data. En Compact Disc er billig at fremstille og samtidig meget robust overfor ydre påvirkninger. Den kan rumme store datamængder, omkring 650 MB.
CD-i [HW]:
Enhed fremstillet af Philips, der fungerer på samme måde som Commodores CDTVø og CD 32.
CD 32 [HW]:
Amiga-model, hvor det indbyggede diskettedrev er erstattet med et CD ROM drev. CD 32 har mange lighedstræk med Amiga 1200: 68020 CPU, AA chipset (AGA-grafik) og 1 MB RAM. Der er tilslutningsmuligheder til composite video, s-vhs, og RF-signal, mens CD 32 mangler en RGB-udgang. Tastatur, Seriel port, parallel port og stik til ekstra diskettedrev er barberet væk, så det er besværligt og bekosteligt at udbygge systemet. Læs også Communicator og SX1. Med et ekstra FMV-modul kan CD 32 vise 'levende' video-billeder.
CD-ROM:
(Compact Disc Read Only Memory) En C. er det samme som en musik-CD, men i stedet indeholder den computerdata. Man kan ikke selv umiddelbart lagre data på en CD-ROM, men kun hente data fra den. C. har en meget stor lagerkapacitet og kan Indeholde op til 640 Mb digitale computer data.
CD-ROM drev [HW]:
Særligt drev til afspilning af CD ROM'er. C. betegnes oftest D: eller E:. Et C., der både kan brænde og afspille, kaldes for en CD (ROM)-brænder.
CDTV (fork - HW):
"Commodore Dynamic Total Vision". Sammenbygget enhed, der består af en Amiga 500 og en CD-ROM. Enheden kan afspille CD-plader med billeder, animationer, lyde osv. Man kan også afspille almindelige CD-plader med musik. En CDTV er ideel til multimedie-programmer. En CDTV kan udbygges med harddisk.
Cel [GFK]:
En enkelte ramme i en AnimBrush.
Cell (Eng):
Se Celle.
Celle [RGN]:
Celle i Regneark. En C. opstår, hvor Kolonner og Rækker krydser hinanden. Cellen angives som f.eks. A3 og F4. Denne angivelse betegnes som Cellereference.
Cello:
[Internet] Grafisk klient-program til WWW, der arbejder på samme måde som Netscape og Mosaic. Internet browser. Se Mosaic.
Cell reference (Eng):
Cellereference. Se Celle.
Cellereference [RGN]:
Se Celle.
CGA (fork - PC):
"Color Graphics Adapter". Første farvegrafik-udvidelse til pc'ere. 160 x 100 pkt/16 farver; 320 x 200 pkt/4 farver; 640 x 200 pkt/2 farver.
CGI:
Fork. Common Gateway Interface. [Internet] Standard for udveksling af data til og fra eksterne programmer. Det er ofte CGI-scripts, der styrer 'behandlingen' af data, der hentes fra en database eller indtastes af brugeren. Et CGI program kan f.eks. tage indtastede data fra en homepage og sætter dem ind i en database Til selve programmeringen bruges f.eks. programmeringssproget C eller det specielle Perl. Det er ikke alle Internet-servere, der tillader brugen af CGI-scripts. CGI finder man normalt kun på Internet.
CGI-script:
Læs under CGI.
Change (Verb):
ændre.
Change keymap [LYD]:
Skift af Splitpunkter (opdeling af keyboard).
CHAP:
Udvidelse og forbedring af Password Authentication Protocol (PAP). CHAP undersøger med jævne mellemrum , om brugeren er den, han eller hun giver sig ud for at være ved at "udfordre" (eng. 'CHallenge') brugeren
Character [karakta]:
Karakter, tegn. Alle bogstaver, tal og grammatiske tegn, der bruges på ,en computer. Da et tegn opbygges af 8 bits, svarer et tegn for det meste til en 'byte',
Character per second, CPS:
Antal tegn i sekundet. Denne angivelse viser, hvor mange tegn, der sendes i sekundet på en telefonlinje (og andre steder). Da der også skal tages højde for diverse kontroltegn, kan man som regel beregne denne størrelse ved at dividere hastigheden i bits med 10. Et 9600 bits modem kan derfor (teoretisk) transmittere 960 tegn i sekundet.
Charityware (eng):
I stedet for at betale ophavsmanden for et Shareware-program, bør man skænke et beløb til et velgørende formål, når man bruger det.
Chat [tjat]:
Eng. Sludre eller snakke med nogen. Med et modem, kan man "sludre med en anden person" dog kun ved at skrive direkte på skærmen. Det man selv skriver, vises umiddelbart efter på modtagerens monitor. Han eller hun kan derefter skrive tilbage. Til at 'chatte' sammen bruger man et IRC-program (Se dette).
Chatte [tjatte]:
Fordanskning af det engelske 'chat'. Sludre, snakke sammen (v. hj. a. et IRC-program).
Checkbox:
Afkrydsningsfelt.
Checkmark:
Mærke i en menu, der angiver, at en funktion er valgt. Kaldes ofte for et 'flueben'.
Checksum:
Eng. Tværsum. Ved at kontrollere tværsummen af en række tal, der transmitteres f.eks. via modem er, kan man opdage om der er fejl i de sendte data. Hvis man ved, at tværsummen skal være lige, vil en ulige tværsum betyde, at der er en fejl. Hvis der er fejl i de sendte data, sendes de endnu en gang. Det er dog en meget primitiv metode. Det ville f.eks. ikke blive opdaget, hvis der var to fejl, som udlignede hinanden.
Child:
Barn. Det modsatte af et parent-directory. I Directory-"træet" er parent = de inderste grene, mens Child er de yderste.
Chip [tjip] (Eng):
Meget lille og tynd silicium-skive med elektriske komponenter, der er forbundet med hinanden til et elektronisk kredsløb. Mikroprocessor.
ChipRAM:
[Amiga] Del af hukommelsen, der kan adresseres af både processor, blitter og copper. Kaldes også for Grafisk - hukommelse. Processoren må ofte vente på, at de andre kredse har udført deres opgaver, inden den selv kan komme til. ChipRAM er derfor langsommere end FastRAMø.
Choose (Eng):
Vælge et menupunkt med højre museknap.
Chroma:
Se Chrominance.
Chrominance [krominans] [VDO]:
Farven i et videobillede. Kaldes også Chroma.
Chromakeying [VDO]:
Krominans. Den del af signalet, der indeholder farveinformationer. Normalt omsættes RGB-signalerne og kombineres ved hjælp af en indviklet matematisk metode. Når to videosignaler blandes på en måde, så en enkelt farve fra det første signal erstattes med det andet signal.Man kan selv bestemme, hvilken farve skal være transparent (gennemsigtig) og dermed fungere som 'baggrund'. F. eks. kunne man vise en computer-animation på en persons ensfarvede sweater.
Chunk [GFK]:
Egentlig Humpel, tyk skive. En IFF-filø består af flere 'chunks'. Dels nogle, der er nødvendige, for at IFF-formatet kan genkendes, dels andre, som kan indeholde oplysninger, der ikke er standardiserede.
Circuit [sø:kit] (Eng):
Kredsløb. Strømkreds.
CISC:
Fork. 'Complex Instruction Set Chip'. En traditionel chip, der indeholder et komplekst Instruktionssæt, i modsætning til en RISC. Der er flere instruktioner i en C., der derfor i nogle sammenhænge er langsommere.
Clear:
[kli.r] Eng. slette et talfelt, slette et markeret område. I nogle sammenhænge kan C. også betyde gennemsigtig.
CLI
[Amiga] (Forkort): "Command Line Interface". Når et CLI-vindue åbnes, kan man indtaste kommandoer, som AmigaDos udfører, f.eks. kopiere eller slette filer. CLI styrer funktioner ved hjælp af skrevne kommandoer i modsætning til WorkBench, der styres med musen. Der er væsentligt flere funktioner,der kan styres v. hj. a. CLI.
Clipboard (Eng):
Klippebord. Det sted, hvor de udklippede eller kopierede dele af f.eks. en tekst opbevares. Benævnes også Udklipsbog (Windows på pc.)
Click (Eng):
Klikke (trykke venstre museknap ned en enkelt gang og slippe den, hvorved f.eks. en diskettes ikon bliver "sort" (Amiga) eller navnet står i en blå bkok (PC) som tegn på, at den er valgt (selected)).
Clipart:
Færdige tegninger, der kan bruges til illustration af forskellige typiske situationer og fænomener. Clipart forhandles ofte som samlinger på diskette og CD-rom eller det kan hentes fra et BBS. Clipart har som regel få farver og en lav opløsning. Det meste clip art må frit kopieres som Public Domain-software.
Client/server-metoden:
[Internet] En klient er et program, der beder et andet program = serveren om at udføre en tjeneste. Klient og server kan befinde sig på samme computer eller forskellige steder på Internettet. - Med TELNET- og FTP-kommandoerne aktiveres et klient-program på ens egen computer. Serveren er den kaldte host. Dette princip bruges bl.a. af Gopher og WWW.
Clockfrekvens:
betegnelse for computerens kraft (hastighed). C. angiver antallet af beregninger, CPU'en kan foretage. Måles i svingninger (Hertz, Hz), f.eks. er 80 MHz = 80 millioner svingninger i sekundet. Jo flere svingninger, desto flere beregninger og dermed højere hastighed. Pentium-pc'er (og tilsvarende) har ofte hastigheder som 100 - 133 - 166 eller 200 Mhz. - Clockfrekvensen har størst betydning for firmaer, hvor man f.eks. skal udføre komplicerede beregninger mange gange om dagen, så det ville være irriterende spildtid at skulle vente på computeren. Til privat brug har c. dog (som regel) ikke den store betydning.
Clock [Amiga - SW]:
Lille program, der viser tiden som et ur. Findes i Utilities-skuffen.
Close (Eng):
Lukke, afslutte. 1. Man kan lukke et vindue, en dialogboks eller en skærm, der derefter "forsvinder" og bliver usynlig. 2. At standse afviklingen af et program.
Close Gadget:
[Amiga] LukkeFidusen. Symbol: [] . Bruges til at lukke et Vindue med. [PC] LukkeKnap. Undertiden vist som et kryds eller en knap i øverste venstre hjørne (Windows 3.11).
CLR (Forkort - GFK):
Clear.
.cmd:
[Internet] Filtype, der viser at der er tale om en 'kommando', f.eks. er login.cmd en fil, der bruges til automatisk at ringe op til en (Internet)udbyder, Bye.cmd: Kommando, der afbryder forbindelsen igen. Setup.cmd bruges at indstille transmissions-programmet (f.eks. Trumpet Winsock) med de korrekte værdier og evt. også login og password.
CMYK (Fork - TYP):
"Cyan - Magenta - Yellow - Key-color (= sort)".
Coaxial-kabel:
Kabel der bruges til lokale netværk. C. er af samme type, som de, der anvendes til TV-antenner. Er opbygget af flere lag: et massivt trådkabel, der ligger inden i en plastikkappe. Udenom dette er der både et trådnet af metal og udenom igen endnu en plastikisolering. Der er forskellig modstand i TV- og koaxial-kabler til netværk, der derfor ikke kan erstatte hinanden.
Cold boot:
Koldstart. At resette computeren ved at slukke for den elektriske strøm. Den skal være slukket mindst 10 sekunder for ikke at beskadige de følsomme chips.
Color [GFK]:
1) (Subst) farve, kulør; 2) (Verb) farvelægge.
Color Correct (Amiga - WB):
Indstilling i Preferences. Ved farveudskrifter prøver Amigaen at tilpasse udskriften til farverne på skærmen.
ColorCycling [GFK]:
FarveRulning. Når farverne automatisk udskiftes i en figur. Kan skabe illusionen af bevægelse.
Color Indicator [GFK]:
FarveIndikator. Viser forgrunds- og baggrundsfarven, der er valgt i tegneprogrammet.
ColorSeparation:
Farveseparation (el. -adskillelse) i fire grundfarver: sort - gul - magenta og cyan.
ColorSet [GFK]:
Det samme som FarveSæt.
Column (Eng):
Se Kolonne og Spalte.
.com [Internet]:
Efterstavelsen 'com' i en WWW-adresse angiver (i USA), at der er tale om en kommerciel organisation.
COM [HW]:
Betegnelse for computerens serielle port(e). COM-portene er nummerede: COM1, COM2 ... Når man tilslutter enheder som en printer eller et modem, er det vigtigt at 'fortælle' systemet, hvilken COM-port, der benyttes. Hvis dette ikke er gjort, kan pc'en måske ikke finde ud af, at enheden er tilsluttet.
Command (Eng):
Kommando. En instruktion, der vælges med musen i en menu eller skrives i et CLI-vindue (på Amiga) eller ved DOS-prompten på PC.
COMMAND.COM:
Kommandofortolkeren i MS-DOS ('tolken'), der indeholder de vigitgste DOS-kommandoer.
Command-driven [RGN]:
Kommandostyret. Indtastede kommandoer i modsætning til kommandoer, der vælges i menuerne.
Commodore-taste: [Amiga]
Symbol: C= . Tasten til venstre for Mellemrums-tasten.
Compatible (Eng):
Kompatibel, forenelig, kan bruges sammen med.
Compiler [kåmPaila]:
Program, der oversætter f.eks. Basic-kode til maskinkode, som er meget hurtigere, fordi den ikke først skal 'oversættes', inden computeren kan udføre instruktionen. Se Interpreter.
Component [VDO]:
Et component videosignal ligner et Y/C-signal, men har en ekstra farveleder (C2). Component er en af de bedste former for signal-overførsel.
COM-port:
Betegnelse for de serielle kommunikationsporte på en computer, dvs. de stik, der bruges til at forbinde mus, modem og printere og andet udstyr, der benytter den serielle udgang. De fleste pc'er har COM1 og COM2. Andre har desuden COM3 og COM4. Når man installerer et internt modem i en pc, vil det "optage" en COM-port ligesom et eksternt modem, der tilsluttes via et kabel.
Composite videosignal [VDO]:
Et standard videosignal, som bruges i VHS-video-systemet. Det modsatte af RGB-video, hvor farverne er delt op i tre forskellige signaler.Et composite videosignal indeholder krominans og luminans i et enkelt signal. Ulempen ved et composite videosignal er, at farverne løber sammen eller 'bløder' på skærmen.
Compressed [GFK]:
Komprimeret.
Compressor [LYD]:
Sammenpresning af dynamikområdet.
Compress, uncompress:
Eng. komprimere og u-komprimere (dvs. pakke ud). Det er almindeligt at 'pakke' eller komprimere filer, så de fylder mindre. Det er billigere og hurtigere at sende komprimerede filer både med hensyn til antal disketter og transmissionstiden ved modem-overførsel, men de kan først bruges, når de er blevet pakket ud igen. Der benyttes særlige programmer til at komprimere og u-komprimere.
CompuGraphic Fonts:
Se Agfa CompuGraphic Fonts.
CompuServe:
Berømt On-line tjeneste.
Computer-aided design:
Det samme som CAD. Teknisk design ved hjælp af et computer-program.
Computer-nørd:
Nedsættende slagudtryk om en person, der er så optaget af computere, at han/hun ikke kan tale om andet, evt. ikke interesserer for andre ting i sine omgivelser.
Computography [-grafi]:
Video- og computerbaseret fotografi.
Concatenation (Eng - subst):
Kombination af to 'strenge' til n.
Concatenate (Eng - verb):
Kombinere to 'strenge' til n. Sætte to ord eller to sætninger sammen.
CONFIG.SYS:
Systemfil, der ligger i roden af harddisken. DOS bruger CONFIG.SYS, når den skal indlæse drivere til f.eks. lydkort, CD-ROM drev og software, der konfigurerer PC'en, hver gang den startes.
Configuration:
Konfiguration. Angivelse af, hvilke enheder, der findes i systemet og hvordan de samarbejder. (Tb) Dialogboks, hvor det angives, om Lineal og hjælpetegn skal vises, om venstre margin skal være låst og skærmfarver vælges.
Connect speed [MDM]:
Tilslutningshastighed. Hastighed, der benyttes ved dataoverførsel mellem to modems, f.eks. når man er tilsluttet Internet eller et BBS. Det langsomste modem sætter grænsen for, hvor høj hastigheden kan blive. Hurtige modems kan som regel falde tilbage til en langsommere hastighed, så de uden problemer kan tilpasse hastigheden til det langsomme modem. Vær i øvrigt opmærksom på, at et modem, der 'officielt' er et 28.800 baud modem for det meste uden besvær kan opnå den dobbelte eller tredobbelte hastighed, når der er forbindelse via en god telefonforbindelse. 'Støj på telefonlinjen' vil betyde, at dataoverførslen automatisk går ned i hastighed.
Control Character.
Eng. Kontroltegn, -karakter. De første 32 tegn i ASCII-tabellen bruges til at kontrollere f.eks. indstillingen af en printer eller markørens placering på skærmen . De vises ikke på skærmen og bliver almindeligvis heller ikke udskrevet. Disse tegn bruges udelukkende til at sende 'kommandoer' til en anden enhed.
Coordinates [GFK]:
Koordinater. Et punkts position på x- og y-akserne (evt.også z-aksen i Perspektiv-mode).
Copper: [Amiga]
Co-processor. Bruges til at skabe fine farveovergange i baggrunden. Copperen er indbygget i Agnus-chippen og kan ændre farverne, mens skærmbilledet skabes. Styrer sprites. Udfører instruktioner samtidig med processoren.
Coprocessor [HW]:
Hjælpeprocessor. En ekstra 'hjerne', der løser bestemte opgaver, f.eks matematiske beregninger.
Copy (Verb):
Kopiere.
Copy (TB):
Kopir. I tekstbehandling kan man kopiere en tekstblok ved at fremhæve teksten med musen og vælge 'Copy' i Edit (Rediger)-menuen. Den kopierede tekst kan derefter indsættes et andet sted i dokumentet, evt. indsættes flere steder.
Cordless (eng):
Ledningsfri. 'Trådløs'.
CorrespondanceQuality (CQ):
Se Brevkvalitet.
CPI (Characters per inch) - /PRT):
Karakterer pr. tomme eller Pitch. Antallet af karakterer, der printes vandret pr. tomme.
C-prompt:
Se DOS-prompt.
CPS:
Fork. 'Characters per Second'. Se denne.
CPU:
(Central Processing Unit) Hovedprocessorenheden, som styrer alle andre processer i computeren. Computerens 'hjerne'.
CQ (fork):
CorrespondanceQuality
Cracke (Eng):
Bryde den kode, der skal forhindre, at en diskette bliver ulovligt kopieret.
Cracker:
Person, der ulovligt bryder kopi-beskyttelsen på et kommercielt program for at kopiere det.
CRC [MDM]:
Fork. eng. 'Cyclical Redundancy Checking'. CRC er en metode til at sikre, at en datablok (i en downloaded fil) er uden fejl. CRC har i reglen en længde på 16 eller 32 bits.
Cropping (verb - DTP):
At beskære et billede til en mindre størrelse ved at fjerne dele af det.
CrossDos [SW]:
Program, der kan læse og skrive AmigaDos og MSDos-disketter. Muliggør, at pc-filer kan overføres til Amiga og omvendt. (Tilsvarende PD-programmer er MultiDos og MessyDos). CrossDos følger med Amiga 4000 og Workbench 3.0.
CrossPC [SW]:
Program, der gør det muligt at afvikle pc-programmer på en Amiga. Kræver, at man har en systemdiskette med MSDos, der benyttes af pc'ere.
Cross-post [krås-poust]:
Når et indlæg til en nyhedsgruppe samtidigt sendes til flere nyhedsgrupper. Læsere, der er med i flere grupper bliver dog kun blive præsenteret for indlægget (som nyt) n gang. Det er dårlig 'netikette' at cross-poste for bredt.
Crosstalk [kråståk] [VDO]:
Når videoens farve- og lysstyrkeinformationer blandes og sendes gennem et kabel som et enkelt signal, forstyrrer signalerne hinanden (eller 'interferer' med hinanden). Det ses typisk som en flimren i store områder på skærmen eller som sorte og hvide linier på en stribet skjorte. Denne effekt møder man ikke på Y/C-systemerne (S-VHS og Hi8).
CRT (Cathode ray tube) [VDO]:
Katodestrålerør. Det billedvisningssystem, der benyttes i de fleste fjernsyn og mono-udsnitssøgere i camcordere.
CSLIP:
[Internet] En mere effektiv metode end SLIP. Se PPP, SLIP. Current (Adj - GFK):
Nuværende, aktive, gældende; det, der bruges i øjeblikket..
Cursor (Eng):
Markør, der viser, hvor teksten bliver skrevet på skærmen.
Custom:
Almindelig, sædvanlig, lavet på bestilling, special -. Bruges undertiden i betydningen: 'brugerdefineret'
Custom Brush [GFK - Amiga]:
Personlig pensel. Billedudsnit, der er opsamlet som 'pensel'.
Custom-chips (HW - Amiga):
Special-chips. Betegnelse for de indbyggede coprocessorer Agnus, Denise og Paula (i de ældre modeller).
Custom Screen:
Det 'normale', almindelige skærmbillede, som et program starter op med.
Cut (Klip):
I tekstbehandling kan man 'klippe' en del af teksten ud og indsætte den et andet sted i dokumentet.
Cyber- :
[Internet] En forstavelse, der bruges og misbruges i mange sammenhænge. Se Cyberspace. Ofte har C. ingen anden betydning end at vise, at "vi er også på nettet".
Cybernetics [sai-] (Eng):
Studiet af kontrol- og kommunikationsmekanismer i maskiner og hos levende væsener.
Cyberpunk:
Den opfattelse, at man ved hjælp af computere kan skabe en alternativ virkelighed (evt. flere). Den realisme, der kendes fra Virtual Reality, tænkes udbygget med flere 'sanser', så et individ kan vælge mellem den meget virkelige virkelighed og en computerskabt, men virkelighedstro, virkelighed.
Cyberspace: [saibaspeis]
[Internet] Ordet er opfundet af science fiction-forfatteren William Gibson til at beskrive et omfattende netværk af computere i fremtiden. Der er ikke nogen klar definition af ordet, men det bruges ofte i betydningen: Internet-'rummet'. C. kan også bruges i forbindelse med Virtual Reality.
Cycle (Verb - GFK - Amiga):
Rulle, regelmæssig udskiftning af en farve.
Cyclic [GFK - Amiga]: Cyklisk. Når en Anim starter og slutter samme sted.
Cylinder [HRD]:
De spor, der ligger parallelt på hver sin pladeoverflade på en harddisk med flere magnetplader, danner tilsammen en cylinder. Ved skiftesvis at læse og skrive på side 0 og side 1, får man tracks, der er dobbelt så lange. Udtrykket bruges også om disketter.

d

A * B * C * Dem * Dia * Dob * Dra * E * F * G * H

Start
2. del (i - o) * 3. del (p - å)

Daisy-chained (eng):
Serielt forbundne enheder. Enhed A er forbundet med Enhed B, der er forbundet med Enhed C osv.
Daisywheel-printer:
Skrivehjuls- eller skønskriftprinter. Skriver forholdsvis langsomt, men med et flot resultat. Kan kun bruges til bogstaver, tal og tegn.
Database:
Arkivprogram som arbejder med forskellige data. Eks. kundekartotek, medlemskartotek.
Database med flade filer:
Databaseprogram, som kun kan arbejde med data fra en enkelt fil ad gangen. Relationsdatabase: Den mest udbredte type database. En relationsdatabase arbejder med fastlagte relationer (dvs. sammenhænge mellem data). Data lægges i separate filer og kan kombineres på forskellig måde. Hvis den oprindelige data-struktur er hensigtsmæssig, vil det være muligt at 'genbruge' de gamle data på en anden måde end det var fastlagt fra starten af.
Data compression [MDM]:
Komprimering eller kompression af data, så de fylder mindre og kan sendes hurtigere via modem. Nogle modems kan 'selv' komprimere data, som efter dataoverførslen 'udpakkes' af det modtagende mode. Det er selvfølgelig en forudsætning, at begge modems har disse funktioner. De mest udbredte kompressionsmetodere er MNP og V.42bis.
Datakompression:
D.s.s. Data compression.
Datamat:
Computer. Udtrykket bruges mest i (lidt ældre) danske lærebøger.
Datatryk:
Se Desktop Publishing.
Daughter-board [då.ta.bård]:
Datter-'board'. En mindre glasfiberplade med påloddede elektroniske komponenter. D. monteres på Motherboardet (bundkortet) hvorved man opnår flere udvidelsesmuligheder end motherboardet oprindeligt er konstrueret til.
Decimal-tal:
Tal i det almindelige 10-talssystem. På computere bruges som grundenhed det binære talsystem.
Deck [VDO]:
Slangudtryk for video-optager/afspiller.
Debug (verb):
At finde 'bugs' (fejl) i et program. 'Afluse'.
Debugge:
Fordanskning af Debug.
Decibel (= DB - lyd):
Måleenhed for Amplitude. En forøgelse på 3 Db svarer til en fordobling af styrken. Menneskets høreevne rækker fra 0 Db til 120 Db (Smertetærsklen).
Dedicated (Eng):
Dedikeret. Tilegnet. Bestemt til et særligt formål.
Dedicated line [Internet]:
En fast forbindelse fra en lokal 'host' til internettet, således at der konstant er forbindelse udenom telefonnettet.
Default:
'Grundindstilling' eller 'Fabriksindstilling'. Den indstilling, som en enhed leveres med, eller den indstilling, som et program 'automatisk' starter med eller vender tilbage til. Default gateway: [Internet] Den Internet-adresse, som et program automatisk vil benytte, hvis den ikke er ændret (af brugeren).
Del:
En anden betegnelse for Delete. Sletter tegn til højre for cursorens position.
Delete (Eng):
Slette en fil fra en diskette. Også navnet på en taste, der sletter tegn til højre for tekstmarkøren.
Demand Load:
[Internet] Winsock.dll bliver 'demand loaded' (tvangs-indlæst), når den loades før TCP Man. Dette sker, når en anden applikation, starter Winsock. Se SLIP Inactivity timeout.
Demand load timeout:
[Internet] Automatisk afbrydelse af TCP MAN (angivet i antal sekunder) efter at alle Winsock-applikationer er afbrudt. Bruges i forbindelse med Demand Load.
Demo [SW]:
Spil eller seriøst program, som demonstrerer, hvordan programmet ser ud og fungerer. Nogle demoer er billedserier med underlægningsmusik, mens andre demoer faktisk kan bruges eller spilles. I spil er der tale om en del af spillet. I seriøse programmer er vigtige funktioner udeladt, ofte Save-funktionen. 'Playable demo': Demo, som kan spilles på sædvanlig vis.
Denise (fork):
Display Encoder. Amigaens videochip. Hjælpeprocessor, der aflaster CPU'en, så hovedprocessoren imens kan udføre andre funktioner. Står for oversætningen af data til billeder på skærmen. Denise har 32 farveregistre med oplysninger om intensiteten af Rød, Grøn og Blå. Der er afsat 4 bits til hver blandingsfarve.
Density (WB - PRT):
Indstilling i Preferences, der bestemmer Printtætheden i udskriften. Denne indstilling bestmmer hastighed, 'mørkhed' og opløsning, målt i DPI (Dots per Inch).
Descender:
Nedstreg. Underdelen af et 'lille' bogstav. Se Baseline.
Desktop computer:
Betegnelse for en computer, der er monteret i en næsten kvadratisk metalkasse, der også fungerer som sokkel for monitoren. En desktop computer vil man som regel anbringe på et skrivebord eller et særligt computerbord med monitoren ovenpå. Se også Tower Cabinet.
Desktop Publishing, DTP:
Program til redigering af hele sider. Layout af tekst og grafik. Med et DTP-program kan man udføre forskellige funktioner, der kendes fra tekstbehandling og tegneprogrammer. Dog er der ofte tale om, at der er færre redigeringsfunktioner. Det er da også DTP-programmets vigtigste opgave at redigere færdige sider med elementer, der er hentet fra andre programmer. Kendte DTP-programmer er PageMaker til PC og Professional Page og PageStream til Amiga, samt QuarkExpress til MacIntosh.
Device:
(enhed) Alle enheder, der er tilsluttet PC'en, kaldes devices.
Devs:
[Amiga] Directory (Katalog) med vigtige filer. Fil-navnene ender på .device.
Dhrystone-test:
Hastighedstest til sammenligning af forskellige computere.
Dialler: [daialla] [Internet]
Et kommunikationsprogram, der etablerer telefonforbindelse til Internet-udbyderen, før end den egentlige Internet-browser startes. Det er også her, at man indtaster login og password. Når man ønsker at afbryde forbindelsen igen, skal man gøre dette via D. Processen kan dog også være automatiseret, så D. starter, når man starter Internet-browseren.
Dialog-boks:
Lille 'vindue' i et program, hvor brugeren kan foretage vigtige valg og indstillinger, f.eks. når filer skal hentes, udskrives eller gemmes. Dialogbokse er ofte opbygget, så man kan foretage flere valg med museklik, vælge fra undermenuer o.l.
Dial up-forbindelse [daial åp] [Internet]:
Eng. Ringe Op.Indirekte tilslutning til Internettet. Når en bruger via sit modem ringer til et firma, hvis host står i fast forbindelse med Internettet. Brugerens computer er ikke i direkte forbindelse med Internettet, men ved at bruge sin konto på den computer, der blev ringet til, får brugeren indtryk af, at hun står i direkte forbindelse.
Diatel:
Dansk On-line tjeneste, som ejes af TeleDanmark. Tjenesten er nedlagt fuldstændigt december 1996 og erstattet af Teledanmarks Internet-tjenester.
Digital:
En computer kan kun arbejde med data, der er angivet som tal-værdier. Lydsvingninger (som når f.eks. et orkester spiller) er analoge lydbølger. Før en computer kan 'forstå' og bearbejde det analoge signal, skal det omdannes til digitale værdier. Det foregår ved, at man med fastsatte intervaller, måler lydsvingningerne og registrerer denne værdi. Den målte værdi bruges af computeren til at gengive musikken digitalt. Lydbølgerne opfattes som sammenhængende 'bølger', mens den digitale gengivelse er sat sammen af de værdier, der blev målt i intervallerne. - Når man har foretaget en måling, angives den målte værdi med 'binære' tal, dvs. som tal i to-talsystemet (det binære talsystem).
Digital/Analog Converter (DAC) - [LYD]:
Et apparat, der omsætter talværdier ('sample skud') til audiosignaler.
Digitalisere:
Ydre enhed, der omsætter forskellige signaler til en form, computeren kan opfatte. Med en digitizer kan man overføre videobilleder til Amiga/PC, der evt. kan viderebearbejdes i et maleprogram. Tilsvarende kan lyde overføres med en Sound sampler.
Digitalisering:
Overførsel af data til digital form. Fotografier, lyd og billeder, der overføres til computeren, digitaliseres.
Digitize:
Se Digitalisere.
Digitizer [digitaiza] tablet (eng HW):
Tegnebrædt. En trykfølsom plade, der overfører tegnebevægelser fra pladen til et tegneprogram.
DIL:
Se DIP (II).
Dim (Verb - GFK):
Dæmpe.
DIMM (RAM):
Fork. 'Dual Inline Memory Module'. Se SIMM.
Dingbat [DTP]:
Dekorativt element, der f.eks. bruges til kanter.
DIP (I):
Dual-Interface-Panel.
DIP (II - fork):
Dual In-Line Package. Betegnelse for en type chips, der f.eks. bruges i visse RAM-udvidelser, har to rækker nåle, der klemmes ned i en sokkel.
Dip-switch [- svits] [HW]:
Panel på f.eks. en printer, hvor man skal foretage nogle grundindstillinger, som sjældent ændres, f.eks. fortælle en printer, hvilke tegnsæt og tegn, der skal benyttes. Dip-switches har udseende af små vippekontakter, der kan stilles i n af to positioner. Det kan være nødvendigt at bruge spidsen af en kuglepen for at komme til at stille dem. Dip-switches er undertiden anbragt på svært tilgængelige steder eller helt udeladt, f.eks. fordi det er muligt at indstille printeren via software, der følger med, når man køber enheden.
DIR (CLI/DOS):
Kommando, der viser en diskettes, en harddisks eller et andet medies indhold af filer og biblioteker ('mapper','skuffer').
Directory, directories:
Katalog eller oversigt over indholdet på en diskette, en harddisk eller et andet lagermedie. En harddisk kan eksempelvis være opdelt i flere Directories, der igen kan være opdelt i flere underafsnit. - D. har samme betydning som ordene bibliotek, mappe og skuffe.
Directory tree:
'Bibliotekstræ'. Betegnelse for f.eks. en opdeling af en lagerenhed fra roden med biblioteker og underbiblioteker. Hvis roden er selve enheden, er bibliotekerne de tykke grene og underbibliotekerne nogle tyndere grene. - Hvis en computer skal kunne finde en bestemt fil, er det ikke nok at kende dens navn. Man må også 'fortælle' computeren, hvor filen befinder sig:
Eksempel: c:\windows\system\win.ini
-> c: - filen ligger på harddisken (der har enhedsnavnet c:)
-> \windows - i det bibliotek, der hedder 'windows'
-> \system - i underbiblioteket med navnet 'system'
-> \win.ini - er selve filens navn
Discard (Amiga - WB):
Ved at vælge 'Discard' i Workbench-menuen sletter man en fil på en diskette.
Discretionary hyphen:
En bindestreg, som indtastes af brugeren. Bindestregen vises ikke på skærmen, men fortæller computeren, at man kan dele ordet på dette sted, hvis der ikke er plads til hele ordet.
Disk:
Betegnelse for en 'floppy disk' (dvs. en diskette) eller en 'harddisk' (dvs. magnetpladelager).
Disk-cache:
Område i hukommelsen, der bruges til midlertidigt at gemme harddisk-data. Herved opnår man , at hastigheden sættes væsentligt i vejret, fordi computeren hurtigere kan hente data fra hukommelsen end fra harddisken.
DiskDoctor (CLI):
[Amiga] Program, der kan genoprette beskadigede filer på en diskette, men det er dog nødvendigt at kopiere filerne over på en anden diskette og formattere den første.
Diskdrev:
Diskettedrev. De fleste computere har et diskdrev, der kan læse og skrive 3" High density-disketter. ældre computere havde/har et 5" diskdrev.
Diskdrev-navn:
Diskdrev, harddiske og CD-ROM drev betegnes med bogstaver: A - B - C osv. Man kan kende et diskdrev-navn fra et almindeligt filnavn på, at der er kolon efter navnet. Eksempel: A: er således navnet på a-drevet (det indbyggede diskdrev). Meget ofte betegnes harddisken som C: og CD-ROM drevet som D:. Disse betegnelser kan dog variere i forskellige systemer. På Amiga bruges betegnelserne: df0: - df1: om diskettedrev og hd0: og hd1: om harddiske eller evt. en partition på harddisken.
Diskette:
En plastmateriale af samme type som et video-bånd med en metalbelægning, der kan magnetiseres. Disketter findes (for det meste) som 3" disketter, der kan indeholde 1.44 Megabyte (Mb) og kaldes for High-density disketter. En lidt ældre type, der dog stadig bruges til Amiga diskettedrev er Double Density-disketter (DD), der kan rumme 720 K (kilobytes). Hvilken type diskette, man skal anvende, afhænger af diskettedrevet. Et drev, der er beregnet til 1.44 Mb disketter, kan godt læse en 720 K diskette, men ikke omvendt. En 720 K diskette kendes på et enkelt 'hul' i hjørnet. Ved at skyde en lille plade væk fra hullet, kan man sikre sig mod at data på disketten bliver slettet ved en fejltagelse. 1.44 Mb disketter har 2 'huller' overfor hinanden. Den lille plade til skrivebeskyttelse af disketten findes på samme sted som 720 Kb, mens det andet hul kun bruges til at fortælle disketteformatet.
Display (VDO/PRT):
'Skærm', der bruges i udsnitssøgere på videokameraer, i lommeregnere, kopimaskiner, printere og andre steder til at give fejlmeddelelser eller angive apparatets driftstilstand. Der er ofte tale om et LCD-display med flydende krystaller. - På Notebook-pc'er m.fl. er der et LCD-display til erstatning for en traditionel monitor.
Dither [GFK]:
Farvesammenblanding.
Dithering (PRT):
Teknik, der bruges på aviser, hvor man med tusindvis af punkter fremstiller et billede. Jo tættere punkterne ligger, jo mørkere bliver denne del af billedet. På Amiga udregnes dette matematisk på 3 forskellige måder: Ordered - Half-tone og Floyd-Steinberg. [GFK] Lave bløde overgange mellem to farver ved at tegne dem mellem hinanden med varierende mænge mellemrum.
DMA (Direct Memory Access) - HRD):
Direkte tilgang til arbejdslageret uden om hovedprocessoren.
DMA-chip:
Fork. eng. 'Direct Memory Access'. Chip, der har direkte adgang til lageret.
DNS:
Fork. Domain Name System. Se Domain Name Server.
Dobbeltklikke:
To hurtige klik med venstre museknap, så et program starter. Svarer til et enkelt klik for at fremhæve et ikon og derefter vælge 'Open' i Project-menuen.
Domain [domain]:
Et domæne er en Internet-adresse. Internet er inddelt i domæner. Til hvert domænenavn (som 'teledanmark.dk') hører en entydig IP-adresse (som 193.162.146.9). Oversættelsen fra tekst til tal, foretages af en Domain Name Server (DNS). Se denne.
Domain-name:
En computers domain betegner en geografisk eller organisatorisk gruppe, som computeren tilhører:
Denne anvendelse er mest benyttet i USA. Se Landekode.
Domain Name Server [Internet] I:
En domain name server konverterer ('omdanner') navne til numeriske Internet-adresser ved at benytte Domain Name Systemet (DNS). Se Name Server.
Domain Name Server / DNS(system) [Internet] II:
Det navne-system, der benyttes på Internet til at holde orden på IP-adresser. Dette system gennemsøges, når man f. eks. indtaster en WWW-adresse i sin browser eller når man skriver en E-mail.
Domain suffix:
Betegnelse for det 'domaine', som din computer tilhører.
Domæne:
[Internet] D.s.s. Domain. Det, der står efter @-tegnet, i en Internet-adresse. Nogle firmaer anvender deres firmanavn som Domæne i stedet for Internet-udbyderens.
DOS (Disk Operating System):
operativsystem, der fastlægger en række regler og forhold, så computeren formår at kommunikere med diskettedrev, harddiske, etc. Der findes forskellige operativsystemer fra forskellige fabrikanter, bl.a. MS-DOS, DR-DOS og PC-DOS, AmigaDos. Brugeren kommunikerer med DOS via kommandoer.
DOS-kommando:
Disk Operativ Systemet består af en lang række forskellige kommandoer (CHKDSK, EDIT, FORMAT, etc.), der bruges til at udføre bestemte grundlæggende opgaver. DOS-prompt:
Kommandolinien i DOS, hvor man skriver kommandoerne til PC'en. Kan se således ud: C:\> efterfulgt af en blinkende streg, cursoren (markøren).
DOS-Shell:
Et program til filhåndtering, der bruges i DOS 5.0 og senere DOS-versioner. DOS-Shell minder om Filhåndtering i Windows 3.11 og er med til at gøre filhåndtering (f.eks. kopiering og sletning) mere brugervenlig som følge af den bedre brugergrænseflade.
Dos-2-Dos:
Program, der bruges til at overføre filer mellem MSDos og AmigaDos, så man f.eks. kan læse dokumenter, der er skrevet og gemt på en pc med en Amiga.
Dot-Matrix-printer:
Se Matrix-printer.
Dot [GFK]:
Prik, punkt. Svarer til printer-pixels i Print-menuen.
Dots-per-Inch (DPI):
Antal punkter pr. tomme, en printer kan printe. F.eks. 300x300 DPI for mange laserprintere.
Dot pitch (eng - HW):
Dot pitch angiver, hvor små punkter, der kan vises på en monitor. Jo lavere dette tal er, jo finere billeder kan monitoren vise.
Double buffering [GFK]:
Animationsteknik, der benyttes for at undgå synlige billedskift. Minder lidt fremvisning af lysbilleder med to apparater, da man indlæser billede B, mens billede A vises på skærmen. Se PageFlipping.
Downgrade:
Det modsatte af 'upgrade' (opgradere). På nogle computere kan man v.hj.a. software imitere ældre version af system-softwaren. Derved kan man i mange tilfælde bruge programmer, som ikke kan køre under de nye versioner af styresystemet.
Download:
Eng. [daunlo.de]. At hente en fil fra en anden computer, f.eks. fra et BBS eller en host på Internet. De filer, man henter, kan være både tekstfiler og programmer. Med et modem kan to computerbrugere udveksle filer. Se upload.
Downloading (PRT):
Proces, der overfører fonte på diskette fra computeren til printerens hukommelse. De overførte fonte bliver i printerens hukommelse til den slukkes.
DPI:
Se Dots-per-Inch.
Draft (PRT):
Kladde-kvalitet. Den fineste kvalitet, som printeren kan yde, kaldes Near-Letter Quality (NLQ), mens Draft er en ringere kvalitet, der er hurtigere at udskrive og belaster skrivehoved og farvebånd mindre. - Draft kan også bruges om et udkast til et elektronisk brev, en e-mail.
Drag:
Se Trække.
Drag-and-drop:
Eng. Trække - og - give slip. Betegnelse for en visuel redigeringsmetode. Ved hjælp af 'musen' kan man redigere i stedet for at skulle indtaste skrevne kommandoer. Man kan i Windows 3.x trække et program-ikon fra t vindue og hen til et andet. Man 'giver slip på' ikonet, når det er ovenover det nye sted. På tilsvarende måde kan man i 'Filhåndtering' angive, hvilke filer man vil flytte eller kopiere til et nyt sted.
DRAM (RAM):
Fork. 'Dynamic RAM'. DRAM kræver en konstant strøm, hvis ikke indholdet skal slettes i modsætning til Statisk RAM, der har et ringe strømforbrug.
Drawer (Eng - Amiga WB):
Skuffe. En diskette, harddisk eller anden lagerenhed kan opdeles i flere underkataloger. På Workbench-skærmen ser de ud som Skuffer.
Driver [draiva]:
Et lille styreprogram, som fortæller operativsystemet, hvordan det skal styre hardwaren. Drivere bruges overalt - til printere, grafik, lyd o.s.v. D. gør det muligt, at udnytte en enheds specielle muligheder mere effektivt. Det er f.eks. D. der sørger for at der sendes de korrekte styrekoder for at få printeren til at skifte til fed skrift osv. Driveren indlæses normalt sammen med CONFIG.SYS.
DropCap [TYP] :
Et enkelt over-dimensioneret bogstav, der er f.eks. tre gange så stort som et af de andre bogstaver.
DR2D [GFK]:
Grafikformat: (Amiga) ProVector Drawing 2 Dimensional format. Formatet kan 'importeres' i ProVector og PageStream, men er ikke det samme, som bruges i ProDraw.
DtP: Se Desktop Publishing.
DTV:
Fork. Desktop Video. Videoredigering ved hjælp af en computer, samt evt. andet udstyr, der er nødvendigt for at få en computer til at samarbejde med videoudstyr, f.eks. en genlock. Med videoredigeringsprogrammer kan man udføre mange ting, som tidligere blev udført med specielt udstyr, som 'kun' kunne klare en enkelt funktion.
Dub [dåb] [VDO]:
Når man overspiller et video- eller lyd-spor fra en videomaskine (deck) til et andet.
Dupleks [MDM]:
Mulighed for at to modems samtidig kan sende data, så de ikke behøver at vente på hinanden.
Duplicate (Amiga - WB):
Når 'Duplicate' vælges, laves der en kopi af en fil, der får navnet 'Copy of ....'
Duration [GFK]:
Varighed.
DVD:
Fork. Digital Versatile Disk. Betegnelse for en ny type CD Rom'er med en væsentligt forøget lagerkapacitet (17.000 Mb) mod nu 'kun' 650 Mb.
DVD-drev [HW]:
Drev til afspilning af DVD. D. kan også afspille CD-ROM'er.
DVE (fork):
Digital Video Effect. Manipulation af et digitalt billede. Der er mange forskellige muligheder for at ændre farve, farvesammensætning og for at vride og forvrænge motivet.
DVD-video:
Read-Only-DVD der minder om DVD-ROM og er videoversionen af DVD-ROM'en
DX:
udtryk for fulde version af den oprindelige processor. I modsætning til SX, der er betegnelse for en "neddroslet" processor. DX2 og DX4 er betegnelse for "clock-doblede" versioner, der foretager processorens interne beregning med dobbelt henholdsvis tre-dobbelt hastighed.
Dæmon [Internet]:
Et venligtsindet program, der gør opmærksom på, at elektronisk post ikke er kommet frem til modtageren og beskriver fejlen. Se evt. bounce.

e

A * B * C * D * F * G * H
2. del (i - o) * 3. del (p - å)
Start

Ease-In [GFK - Amiga]:
Gradvis formindskelse af en pensels hastighed.
Ease-Out [GFK - Amiga]:
Gradvis øgning af en pensels hastighed.
ECC:
Fork. 'Error Correction Code'. Nyere korrektionsmetode, der bruges til at tjekke om RAM-kredsene er i orden og evt. rette fejl (på større systemer). En bedre metode end den gamle paritetskontrol. ECC kræver en særlig controller.
ECS (Fork):
[Amiga] Se Enhanced ChipSet.
Ed:
[Amiga] Redigeringsprogram, der kan bruges til at ændre på opstarten, når systemdisketten indlæses. Se Startup-Sequence.
Edge [GFK]:
Kant, rand.
Edge enhancement:
Eng. Kant-forbedring. Ved udskrivning på printeren kan der komme 'takker' på skrå og buede linier, der skyldes at et lille billede (f. eks. 640 x 480 punkter) forstørres mekanisk. Et punkt på skærmen bliver således forstørret nogle gange, så der kommer trappetrinslignende kanter. Hvis disse 'trappetrin' fyldes ud med mindre firkanter, bliver kanten udglattet og meget pænere, og man får indtryk af, at udskriftskvaliteten er højere end den faktisk er.
Edit:
Eng. Redigere. Menupunkt i mange programmer, hvor man kan vælge andre funktioner som: Fortryd, klip, kopier, sæt ind, søg og erstat.
Editor, texteditor:
Et simpelt tekstredigeringsprogram, der kan bruges til at skrive korte tekster. E. bruges i mange sammenhænge. Der er som regel tale om et lille program med få funktioner.
EDO-RAM:
Fork. 'Extended Data Out RAM'. En nyere (og lidt dyrere) type RAM, der 'forventer' at data er lagret i rækkefølge og derfor kan indlæse disse hurtigere end almindelig RAM. EDO-RAM kan kun bruges på nyere pc'er.
.edu [Internet]:
Efterstavelsen 'edu' i en WWW-adresse angiver (i USA), at der er tale om en uddannelsesinstitution, f.eks. et universitet. 'edu' er forkortelse for 'educational' og betyder: uddannelsesinstitution.
EFF: [Internet]
Fork. 'Electronic Frontier Foundation'. Organisation, der arbejder for de amerikanske frihedsider, bl.a. om personlig frihed, opretholdes på Internet.
EGA (fork - PC): "Enhanced (Forbedret) Graphics Adapter". Stærkt udvidet grafik-kort. Kan vise CGA-modi, samt 320 x 200 pkt/16 farver; 640 x 200 pkt/16 farver; 640 x 350 pkt/16 farver.
EIA-232-D (Også betegnet RS-232 eller RS-232D) [MDM]:
Standard for kommunikation mellem en pc og et modem. Interfacet har som regel 25 ben i stikket, men findes også i en 9-benet version. Det 25-benede stik bruges mest på stationære pc'er og det 9-benede på bærbare. Modemkabler betegnes som EIA-232-D eller RS-232 kabler.
EISA-bus:
Extended (udvidet) ISA-bus. 32-bits bus, som tillader, at man kan anvende de ældre 16-bits ISA-udvidelseskort. Der opnås en hastighedsforbedring hvis man udvider med 32-bits udvidelseskort. Denne går man selvfølgelig glip, hvis man bruger ISA-kort, som til gengæld fortsat kan benyttes.
8SVX:
IFF-format for musik-filer. Se IFF og SMUS.
Eject (PRT):
Funktion, der fører det udprintede ark ud af printeren. Eject-knappen virker kun, når printeren er OFF line.
Ekko [LYD]:
Ved lyd trækkes grænsen mellem rumklang og ekko ved det punkt, hvor den tilbagekastede lyd kan adskilles fra den originale lyd.
Ekspansionsbus:
Se Udvidelsesbus
Eksternt:
Eksternt modem (eller anden enhed): Enhed, der er monteret udenfor computerens kabinet, dvs. at man kan montere denne enhed uden at tage kabinetter væk først. Der findes også en anden definition af ordet 'eksternt", nemlig som en en enhed, der ikke er monteret sammen med CPU'en. I denne sidste forstand er f.eks. en harddisk en ekstern enhed, selv om den evt. er monteret inde i computerens kabinet.
Ekstrudering [GFK]:
Operation, der giver "dybde" til et omrids eller en flade.
Ekstern [MDM]:
Modems er enten interne, dvs, monteret indvendigt i computerens kabinet eller eksterne, dvs. at de sidder deres eget kabinet.
Elektronisk post (E-mail):
Transmission af personlige breve fra computer til computer, som regel ved hjælp af modem og det almindelige telefonnet. Forudsætningen for E. er en telefonforbindelse og et modem hos afsender og modtager, samt de nødvendige programmer, der kan sørge for den egentlige transmission af data. - Der er ikke noget til hinder for, at to private sender elektronisk post til hinanden direkte, men der kan være flere fordele ved at bruge on-line tjenester eller Internettet. Det er f. eks. ikke nødvendigt at modtageren er hjemme, når man sender et elektronisk brev, da det bliver liggende i 'postkassen', indtil det bliver læst. Det er også nemmere at sende til folk, der bor andre steder på kloden. Især over lange afstande er det billigere at lade andre om at gøre 'arbejdet'. - I princippet kan E. kun læses af afsender og modtager, men da det i praksis ikke altid er sandt, kan man bruge en eller anden form for kodning for at beskytte fortrolige oplysninger. Det kræver naturligvis, at modtageren kan omsætte koden til almindelig tekst.
Elektronkanon [VDO]:
I billedrøret sidder en elektronkanon, der sender elektroner mod en fosforbelagt skærm, der udsender lys på det sted, den rammes. Der er en elektronstråle for hver grundfarve Rød, Grøn og Blå.
Elm:
[Internet] Navn på et mail-program.
Em [TYP] :
Relativt udtryk for et tegns bredde. Svarer til bredden af M i det benyttede tegnsæt. Det store M er jo almindeligvis det bredeste bogstav i alle tegnsæt. Se En, Thinspace og Pitch.
E-mail:
Engelsk udtryk for Elektronisk post.
E-mail adresse:
En personlig adresse dannes ved at sætte et led med personnavnet foran computerens Internet-adresse og sætte @-tegnet imellem. @ udtales [at] og betyder 'hos'. - For øvrigt kan også institutioner have en e-mail adresse, og man kan ikke altid afgøre, om modtageren er et levende væsen. Den amerikanske præsident kan man skrive til på adressen: president@whitehouse.gov. Se evt. Mail-program.
Embossed [GFK]:
Fremhævet, Udstandset, 3-d effekt. Funktion i billedbehandlingsprogrammer, der laver en tredimensional effekt i gråtoner. Et billede kommer til at se ud, som det er tegnet eller støbt i sand.
Emoticons:
Et ord, der er opstået ved at sammentrække de engelske ord: EMOTion (følelse) og ICONS. Udtrykket dækker over symboler, man kan indsætte i sine skrevne tekster for at vise ens humør. Emoticons kendes også som Smileys (Se dette). Emoticons er opbygget som små ansigter, der består af et par øjne : en næse - og en mund ) f.eks. :-) et smilende ansigt og :-( et surt eller bedrøvet ansigt. - Med emoticons kan man understrege, hvordan en skrevet tekst skal forståes. En vittighed vil nemt kunne misforståes, hvis man ikke er opmærksom på, at det er ment som en vittighed. Det kan man gøre opmærksom på ved at bruge Emoticons.
EMS (Expanded Memory System):
Se hukommelse.
Emulere:
Efterligne en anden computer. Mulighed for at køre programmer, der ikke er lavet til den pågældende computer.
En [TYP] :
Grundmål for en karakters bredde, nemlig bredden af det store N (eller af en em). Det er et relativt mål (i modsætning til de absolutte mål [TYP] : picas og punkter) og skal ses i forhold til en bestemt font. Se også Em, Thinspace og Pitch.
Enhanced ChipSet:
[Amiga] Forbedrede udgaver af hjælpeprocessorerne Agnes og Denise, som kræves for at bruge Kickstart 2-Rommen. Findes bl.a. i A 600 og 500 Plus.
EPROM (Erasable Programmable ROM): En ROM, hvor data kan slettes med ultraviolet lys og nye kan lægges ind.
EPROM-brænder:
Enhed, der bruges til at lægge nye data ind i en EPROM.
Erase: (Slette):
At slette en fremhævet tekst i tekstbehandling.
Escape-karakteren (PRT):
Særligt tegn, der angiver en printerkommando, idet de efterfølgende tegn ikke udskrives, men ændrer printerens indstillinger.Dette tegn kan normalt ikke printes.
Escape-sekvens (PRT):
Escape-sekvenser er printerkommandoer, der sendes for at ændre variable printerindstillinger, såsom sideplacering, marginer og valg af tegnsæt.
Eudora:
[Internet] Betegnelse på et udbredt email-program.
Even [TYP] :
Lige sidenumre. I visse programmer kan man vælge at udskrive lige sidenumre, evt. med forskellig Toptekst.
Exchange (Verb - GFK):
Udveksle, ombytte to farver.
Execute (Eng - Verb):
Udføre instruktion i CLI (Amiga)/ved DOS-prompten (PC), et program eller en script-fil.
Exit:
[egsit] Eng. Forlade, afbryde (et program). [Internet] Afbryde kommunikationsforbindelsen til Internet-udbyderen.
Expanded [GFK]:
Udvidet, ekspanderet.
Expanded Memory {Specification}(PC):
Expansionslager. Lagertype over 1024 Kb, der med speciel 'EMS-driver-software' også kan bruges af XT-kompatible computere. Med driveren kan man ved hjælp af et ubenyttet afsnit af Systemlageret (Page Frame = Sideramme) side for side adressere system-lageret mellem 640 Kb og og 1024 Kb.
Expansion Bus:
Udvidelses-"bus", hvor man kan tilslutte f.eks. harddisk eller ekstra RAM.
Expire [egspair]:
'Udløbe', miste sin gyldighed. Et udtryk fra 'News'. Indlæg opbevaresd af praktiske årsager kun en kortere periode på den enkelte news-server; hvorefter de slettes. "De udløber". Udtrykket bruges også i forbindelse med betalingskort som Dankort og VISA-kort, som kun kan bruges indtil en bestemt data, hvorefter kortet skal fornyes. - Nogle shareware-programmer udløber automatisk, idet de ikke længere fungerer efter udløbet af shareware-perioden. Se shareware.
Extended Memory {Specification} (PC):
Forkortes XMS. Dette område kan adresseres af AT-kompatible computere, når de er stillet i Protected Mode ved hjælp af særlige software.
Extended selection:
Udvidet Valg. Proces, hvorved flere filer vælges. Udføres rent praktisk ved at holde Skift-tasten nede, mens man med musen klikker på de ønskede filer. Derefter bør alle valgte filer være Fremhævede (Highlight'ede).
Extension [GFK]:
Tilføjelse til et filnavn, for at angive filens format. Således kan .HAM angive i HAM-billeder og .DOC angive en bestemt slags tekstfiler.
Extra-Halfbrite (Amiga - GFK):
Mode med 64 farver. De sidste 32 farver er gengangere af de første med halv lysstyrke. - Ikke alle Amiga 1000'er kan vise dette mode.

f

A * B * C * D * E * Fil * Flo * Fra * G * H
2. del (i - o)3. del (p - å)
Start

Fabriksindstilling (Default-indstilling - PRT):
De indstillinger, som f.eks. printeren leveres med fra fabrikken. Fabriksindstillingen er for det meste en indstilling, der er meget anvendt i det område, hvor den sælges, så brugeren ikke behøver at ændre på indstillingen. Default-indstillingen bestemmes (ofte) af "dip-switches" eller kan ændres via software.
Face [TYP] :
Se Skriftsnit.
Facet (3d):
3-5 vektorer, der angiver en enkeltflade på et 3D-objekt.
Fade [feide] (verb):
Om lyd og billede: Gradvist aftage i styrke. Blive gradvist svagere. [VDO]: At variere lysintensiteten i billedsekvensen, så billedet f.eks.gradvist mørkere og helt forsvinder mod en mørk baggrund. Ved at fade kan man skabe behagelige overgange mellem forskellige scener/sekvenser i en video-film.
Fall back [MDM]:
Indbygget funktion i et modem, som bevirket, at hastigheden ved dataoverførsel automatisk sættes ned til en lavere, hvis der f.eks. er meget støj på en telefonlinje.
FAQ [Internet]:
Fork. 'Frequently Asked Questions'. En liste over de hyppigst stillede spørgsmål og svar, som man selv kan læse, når man kobler sig på en host (via Internet). Det er en god id at læse denne tekst igennem, før end man begynder at stille spørgsmål om ting, som mange andre har spurgt om før n.
Farvehjul [GFK]:
En farvemodel af form som et hjul. Alle farver er anbragt på en systematisk måde, så enhver farve kan beskrives med en position på F.
Farvemætning (VDO/GFK):
D.s.s. Saturation.
Farvepalette: Det spekter af farver, der kan vises på en given monitor. De fleste moderne monitorer kan vise flere forskellige F. afhængigt af den valgte skærmopløsning.
FarveSæt [GFK]:
Særlig FarvePalette, der indlæses og gemmes separat.
Farveterning [GFK]:
Model for farver, der er dannet med RGB-systemet (Farverne Rød - Grøn - Blå). - En anden måde er ved hjælp af et FarveHjul.
Fast Adjust [Amiga - GFK]:
Funktion i HAM-mode, så 'fringing' ikke korrigeres.
Fast FB, FastFeedBack [GFK - Amiga]:
Programindstilling, så man hurtigt kan se, når noget ændres på skærmen.
Fast RAM:
Hurtig RAM. Al anden RAM end ChipRAM. Memory, der kun kan nås af processoren. Programmer, der er lagret her, 'kører' hurtigere end de, der ligger i ChipRam, da processoren aldrig skal vente på at få sine data. Denne type RAM er velegnet til data, der ikke skal vises på skærmen, f.eks. programmer og udregninger.
Fax-modem:
Et modem, der indeholder en særlig chip, så det også kan bruges som telefax. Man kan således sende og modtage faxdokumenter med sin computer. Hvis man har en printer, kan man også udskrive de modtagne faxdokumenter. Der er to ulemper ved at bruge et F.: 1) Man kan ikke underskrive sine dokumenter eller faxe noget, der ikke ligger i systemet, med mindre man har en skanner. 2) Hvis man vil modtage faxbeskeder, når man ikke er hjemme, er det nødvendigt at lade computer og være tændt, selv om det ikke er så hensigtsmæssigt med hensyn til strømforbrug og på grund af brandfaren ved at lade et elektrisk apparat være tændt, mens man er væk fra hjemmet.
Feature:
egl. træk, egenskab. Oversættes ofte som "funktion"
Fed [TYP] :
Tekstfremhævelse, hvor der er brugt fed skrift.
Feedback [GFK]:
Tilbagemelding; aflæse forandringer på skærmen. [LYD] Medhør.
Fejlkorrektion [MDM]:
Nogle modems kan selv opdage, hvis nogle data ikke er korrekt transmitterede, så de bliver sendt en ekstra gang, indtil de er korrekte. For at fejlkorrektionen skal fungere, må begge modems overholde de samme protokoller for fejlkorrektion. (Se protokol).
Felt [DTP]:
Kasse på skærmen, der kan indeholde tekst, bitmap-grafik eller vektor-grafik. - I Dialogbokse, kan der være skrive- eller indtastningsfelter, som brugeren skal udfylde. I Databaser skrives oplysninger i felter, der er defineret til et bestemt indhold..
FFS, Fast Filing System [Amiga - HRD]:
Hurtigt filsystem, der er fremkommet med Workbench 1.3, og som kan udnytte de høje hastigheder for udveksling af data mellem harddisken og de øvrige dele i systemet.
Figursats [TYP] :
Det fænomen, at teksten 'flyder' uden om et billede. Tekstomløb. D.s.s.Text Runaround.
Fil:
Fordanskning af det engelske ord: file . Betegnelse for nogle sammenhørende data, der er skabt med et program og gemt under et bestemt navn. F. kan lagres på mange slags lagringsmedier, f.eks. harddisk, diskette eller CD-ROM.
File:
Eng. Dokument eller sagsmappe. Se Fil.
File requester [fail rekvester]:
Dialogboks, hvor brugeren skal angive forskellige nødvendige oplysninger, f.eks. oplysninger om filnavnet og om hvilket directory filen skal gemmes i.
Fileserver (Internet):
Udtrykket bruges om en host {på Internettet}, som tillader brugere uden nærmere tilhørsforhold, at hente filer og overføre dem til deres egne computere. En F. forsyner således brugere med filer. Se evt. Anonymous FTP og FTP.
Filnavn:
En fil kan højst have et navn på otte tegn, efterfulgt af et punktum og en filtype, 'et efternavn', på tre tegn. (Dette er den oprindelige definition på et filnavn, men der er efterhånden mange afvigelser fra denne). De fleste programmer vil ikke fungere korrekt, hvis man anvender æ, ø og å i navnet. Det er ikke tilladt at bruge mellemrum i filnavne. Man må heller ikke anvende tegn, som er 'reserverede' til andre formål. - I Windows 95 kan man bruge meget lange filnavne.
Fil-server:
Det samme som Fileserver.
Filsystem:
Software, der kontrollerer, hvordan data organiseres på et lagermedium.
Fill color:
Farve, der bruges som udfyldningsmønster.
Fill pattern:
Udfyldningsmønster, der udfylder et felt eller en figur.
Filter [LYD]:
Anordning, der eliminerer frekvensområder fra et lydspektrum. Frasortering af bestemte midi-meddelelser.
Find & Replace [faind and ripleis] (Eng - TB):
Søg og Erstat. Med 'Find' søges efter bestemte ord (angivet som |Exactly| (Nøjagtig) og |Word| (Hele Ord). Med 'Replace' erstattes det fundne ord med et andet udtryk. Søgningen starter på det sted i teksten, hvor tekstmarkøren står. Man kan sædvanligvis vælge mellem |Find Next| (Find Næste), |Replace| (Erstat) eller |Replace All| (Erstat Alle).
Finger:
[Internet] En kommando, der bruges til at finde en persons e-mail adresse, når man ved, hvilken host personen tilhører. F. findes ikke på alle systemer, normalt ikke på VMS. Af sikkerhedsgrunde kan finger-kommandoen være lukket på nogle hosts, da der kan være personlige oplysninger, som andre ikke behøver at kende til. Finger viser også en eventuel plan-fil med personlige oplysninger, hvis den findes.
24-bit grafik:
Når et grafik-billede som f.eks. et digitalt farvefoto, gemmer billedinformationerne i 3 bytes (3 x 8 bits=24 bits) for hvert billedpunkt på skærmen, får man 16.8 millioner farver til rådighed. Nogle programmer arbejder med 24-bit (eksempelvis Art Department) for at få de bedste resultater, men skærer ned på antallet af farver for at vise det færdige billede på en almindelig monitor. Der kræves et 24-bit grafikkort for at vise alle farverne samtidig.
Firewall: [fajawå.l] [Internet]
Eng. 'brandmur' eller branddør. Bruges om en beskyttelse mellem to netværk, f.eks. mellem et LAN (Local Area Network) og Internet Udadtil er der kun en enkelt Internet-adresse, mens de forskellige computere i LAN ikke kan ses. Ved at bruge særlige programmer (som Socks), kan den enkelte computer alligevel komme i kontakt med Internettet.[Nye udtryk]
Fixed Background [GFK]:
Eng. Fikseret (eller låst) baggrund. Med Fikseret Baggrund bliver baggrunden ikke påvirket af farver, der males oven i den.
Flag:
Et Flag er et 'mærke', der kan sættes eller fjernes i forbindelse med at en fil lagres. F. påvirker den måde, en fil kan bearbejdes på. Se Protection bits.
Flame [fleim] [Internet] (VERB):
Eng. 'Flamme op'. At overdænge en person med skældsord og beskyldninger, fordi han eller hun har udtrykt noget, der har gjort nogen i en nyhedsgruppe vrede.
Flamer: [fleima - Internet]
Person, der via elektronisk post overdænger en anden person med mishagsytringer. Se Flame.
Flame war: [fleim wå.] [Internet]
Når Flaming udvikler sig over længere perioder eller med større intensitet uden at holde op, er der tale om en 'krig'. - Resultatet af denne krig, vil dog ofte blive afgjort af trediepart, idet det er nødvendigt at lukke nogen ude, for at systemet ikke skal blive overbelastet.
Flaming: [fleiming] [Internet]:
Navneordet til flame. Når en person, der har gjort eller skrevet noget forkert på Internettet, bliver straffet ved at der sendes dyngevis af elektronisk post til ham eller hende. Se Flame.
Flasher [LYD]:
'Værktøj', der blinker, når en tone indspilles.
Flatbed-skanner:
En boks med en indbygget skanner, der tillader at skanningen udføres automatisk. Man skal altså ikke selv føre skanneren henover det, der skal skannes.
Flette [DTP]:
Merge. Sammenblande eller -smelte to vektor-grafik-billeder til t.
Flip (Verb - GFK):
Spejlvende et billede.
Floppy disk:
Bøjelig Diskette. (Selve diskettematerialet, der er indkapslet med plastik, er meget bøjeligt). 3.5" disketter ligger inde i en kapsel af plastik og er derfor knapt så bøjelige, som deres forgængere 5.25"-disketterne.
Floptical Drive:
Se Floptisk drev.
Floptisk drev:
Diskettedrev, der ved hjælp af optisk hardware, kan presse 1245 tracks ind pr. tomme. Det floptiske drev arbejder med special-behandlede 3.5"-disketter med meget stor kapacitet, nemlig 21 MB. SCSI-enhed, som også kan læse og skrive almindelige og high-density-disketter.
Floyd-Steinberg/F-S (PRT):
Den mest effektive form for Dithering. Men giver langsommere udskrifter. F-S er bedst til udskrifter af billeder med høj opløsning.
Flush [TYP] :
Tekstjustering med indsættelse af blanke mellemrum for at gøre alle linier lige lange.
Flyvende slettehoveder [VDO]:
Nogle avancerede videomaskiner har flyvende slettehoveder, så man kan optage enkelt-frames uden at få grimme overgange mellem sekvenserne.
FM-Syntesen:
Når to elektroniske kredse laver nogle bølger, der lægges over hinanden. Herved frembringes forskellige lyde. Bruges gerne i ældre lydkort og spil.
FMV (Full Motion Video):
FMV bruges ofte med betydningen 'Levende Billeder'. FMV er ikke en egentlig standard, men angiver om en computer er i stand til at vise levende video-billeder med samme hastighed og kvalitet som et almindeligt TV. Begrebet dukkede op samtidigt med, at det teknisk blev muligt at afvikle video- og TV-billeder på computeren - direkte fra en CD-plade.
Fodlinie [TYP] :
Den usynlige linie, som alle bogstaver hviler på.
Fodlinie-flytning [TYP] :
Ved matematiske symboler, subscript og superscript kan man i dtp-programmer flytte fodlinien op eller ned.
Folder [foulder]:
Eng. Folder. Udtrykket svarer til en 'Mappe'. Et ikon, der kan 'indeholde' nogle ikoner f.eks. for programmer. Når man dobbeltklikker på en Folder, åbnes den, så man se, hvad der ligger inde i den.
Font:
Synonym for 'skrifttype' eller tegnsæt. F. angiver en karakteristisk udformning, som de enkelte bogstaver har. Der findes et utal af forskellige fonte, men der er dog relativt små forskelle mellem dem. En særlig type fonte er True Type-fonte, der har den egenskab, at man kan forstørre eller formindske dem, uden at det kan ses i den færdige udskrift.
Fontkassette (PRT):
Fontkassetter indeholder ekstra fonte. De indsættes i printeren, så der kan vælges flere antal fonte, når der skal udskrives.
Fontkarakteristik:
Fontkarakteristikker afgør, hvordan en udskrevet font kommer til at se ud. Disse karakteristikker indbefatter sidens stilling, karakterhøjde, skriftsnit, anslagsstyrke og skriftstil.
Foo, foobar:
[Internet] Foo betyder dims, dippedut o.l.
Footer (Bundtekst - Tb):
Bundtekst fungerer ligesom Header.
Forformattering [HRD]:
En harddisk skal formatteres i to omgange. Det er sjældent nødvendigt for brugeren at gøre dette.
Forløb [DTP]:
Udskrivning af gråtoner. Man kan vælge mellem tre muligheder: Ordnet, Halvtone og Floyd-Steinberg.
Form [DTP]:
En Form er en række foruddefinerede attributter ved en tekst, som man kan lagre og senere overføre til nye tekster, f.eks. Skrifttype, Snit, Justering osv. D.s.s. Tekst-tag.
Format (Eng - Verb):
Se Formatere.
Formatere:
Klargøre en diskette, før den kan bruges. Organisere data på en måde, som DOS kan læse. Kaldes også at Initialisere (eng: Initialize). Processen findes i to udgaver. Den almindelige formattering og HD (High-Density)-formattering. Se High Density-drev.
Formatering [HRD]:
En harddisk er sædvanligvis formateret, når man køber den og skal kun i specielle tilfælde formatteres igen.
Formulae (eng - RGN):
Se Formel.
Formel [RGN]:
Matematiske udtryk, som Regnearksprogrammet udregner ved at se på indholdet af bestemte Celler. F.eks. kan programmet lægge indholdet af to celler sammen, eller gange indholdet af en celle med den aktuelle moms-sats og skrive det beregnede i en anden celle. Formler gør Regnearks-programmer meget fleksible.
FormFeed (PRT):
Funktion, der fører et ark papir frem til første skriveposition øverst på en side. FormFeed-knappen fungerer kun, når printeren er OFF line.
Forum [MDM]:
Område på en On-line tjeneste, hvor man kan udveksle informationer om bestemte emner. Der kan også være tale om et bibliotek, hvorfdra man kan hente filer.
Fortolke:
Oversætte fra et Højniveausprog til en instruktion, som computeren kan udføre. Processen medfører nedsat afviklings-hastighed. Se Interpreter og Compiler.
FPU [HW]:
Fork. 'Floating Point Unit'. Regneenhed, der udfører beregninger med flydende komma. CPU og FPU kan arbejde med forskellig hastighed, da de har separate krystaller.
Fraktal:
Uregelmæssig, brudt figur, der ikke kan bruges i almindelig geometri, men til dannelse af Mantelbrot-billeder.
Frame [freim]
1) [GFK]: Animationsramme.
2) [TYP] Kantramme omkring tekst eller illustration. [VDO]: Et enkelt billede i en video-sekvens.
3) [Internet] Nogle internet-browsere, f.eks. Netscape 2.0 kan arbejde med 'frames'. Skærmbilledet kan opdeles i felter, f.eks. med en "indholdsfortegnelse" i venstre trediedel af skærmbilledet og en anden del i højre side. Indholdsfortegnelsen bliver stående, mens den højre del af skærmbilledet ændrer sig. Der kan også være en opdeling mellem over- og underdelen af skærmbilledet.
Frame grabber:
Enhed, der bruges til at 'opfange' levende videobilleder og ændre dem til computerbillede-data. Det er ikke nødvendigt, at videobilledet står stille.
Framestore:
En stor mængde computer-hukommelse, der er nødvendige for at frembringe et billede. Den hukommelse, der bruges som framestore skal være chip-RAM (graphics memory), så den er til rådighd for custom-chipsene.
Freenet: [Internet]
Betegnelse for (især) amerikanske organisationer, der etablerer gratis Internet-adgang i lokalområdet.
Freeware (Eng):
D.s.s. Public Domain-software. Der er dog stadigvæk copyright på freeware, så man ikke frit kan sælge det, som man kan med Public Domain-software. Der kræves derfor en tilladelse fra ophavsmanden/-kvinden, hvis man f.eks. vil medtage det i en samling software på en cd-rom.
Freezer cartridge:
Enhed, der bruges til at 'fryse' et kørende program, så man kan undersøge det nærmere.
Frekvens Modulation (FM) [LYD]:
Kontrolleret frekvensændring af et audio-signal. Når modulatoren oscillerer ved lav hastighed kaldes effekten for vibrato.
Fringing [frindjing] [Amiga - GFK]:
I HAM-mode kan der opstå problemer med uønskede farvemønstre i kanten, når man f.eks. flytter en del af billedet som en Pensel. Problemet er sædvanligvis midlertidigt og forsvinder, når Penslen tegnes på billedet.
Frisket (am):
En takket, transparent film, der bruges til at afmaske områder, der ikke må overmales eller -tegnes.
FrontGadget [Amiga](INT):
ForanSymbolet. Symbol i en skærm eller et vindues øverste højre hjørne. Bruges til at hente et vindue, der er skjult, frem i forgrunden, så man kan se, hvad det indeholder.
Frontpage: {SW - Internet}:
Avanceret WYSIWYG-program fra Microsoft, der bruges til at konstruere hjemmesider med.
FTP:
Fork. File Transfer Protocol [Internet]. Protokol for overførsel af filer fra en fjern host til en brugers egen computer. Hvis hostens ejere tillader alle brugere at hente filer herfra (selv om de ikke har hverken brugernavn eller password), betegnes hosten som en fileserver. Når brugeren er forbundet (connected) med hosten, har han/hun en række kommandoer til rådighed (med visse begrænsninger). Det er dog hostens operativsystem (f.eks. UNIX eller VMS), der er afgørende for, hvad der er muligt. - [Internet] Hvis man har indirekte nettilslutning, kan man kun overføre filen til den lokale host, hvorfra man må hente den med et andet kommunikationsprogram, som ikke har noget med FTP at gøre. - Hvis man har en homepage, bruges FTP til at sende de html-sider, man har lavet, samt grafik m.v. til den server, som ens homepage ligger på.
FTPmail:
[Internet] Brugere af BBS'er og on line-tjenester som Diatel og Politiken on-line, som kun har delvis tilslutning til Internettet med e-mail, kan bruge FTPmail til at hente filer på Internettet. Det foregår ved at man sender et brev til en FTPmail server. Brevet indeholder i tekstdelen en række kommandoer, som FTPmail serveren besvarer ved at sende de filer, man ønsker. Det er dog en forudsætning, at man ved, hvordan den pågældende server anvendes. Metoden er omstændelig og FTP bør foretrækkes, hvis man har denne mulighed. - Det er nødvendigt at bruge kommandoerne uuencode og uudecode for at kode og dekode programmer og data, der sendes via e-mail, bl.a. fordi 8-bit data skal omsættes til 7-bit data og omvendt.
FTP-site [- sait]:
Eng. Sted. 'Sæde'. Udbyder, hvorfra dokumenter kan hentes via FTP. eksempelvis ftp.funet.fi og ftp.sunet.se.
Fuld Duplex [MDM]:
Modemet kan sende og modtage samtidigt. Hvis modemet kun kan udføre n af disse funktioner ad gangen, er der tale om halv duplex.
Fundamental [LYD]:
Den laveste frekvens, der er repræsenteret i et lydspektrum. Er ofte den kraftigste frekvens og bestemmer lydens generelle pitch.
FYI:
[Internet] Fork. 'For Your Information'. Til Deres orientering.

g

A * B * C * D * E * F * H
2. del (i - o) * 3. del (p - å)
Start

Gateway:
Engelsk: En elektronisk 'port' mellem On-line tjenester og Internettet. Bemærk, at On-line tjenesterne ikke i sig selv er en del af Internettet. G. kan være en computer eller et program, der oversætter fra en protokol til en anden. Dette er ikke nødvendigt på Internettet, der jo er karakteriseret ved den fælles protokol. Derfor er der kun gateways til andre netværk og til kommercielle on-line tjenester. Derved bliver det muligt at sende e-mail mellem de forskellige systemer.
Gates, Bill:
Bestyrelsesformand og højeste leder i Microsoft Corporations. Født 1956 i Seattle, Washington (USA). Anses for en af verdens rigeste mænd. Skabte sammen med Paul Allen firmaet Microsoft i 1975, efter at de i fællesskab havde udviklet programmeringssproget BASIC (1974).
Gb: Fork. f. Gigabyte.
GDI: Eng. fork. 'Graphical Device Interface'. Windows' grafiske enheds-interface. GDI giver hurtigere og bedre udskrifter under Windows.
Genlock [HW]: Intern/ekstern enhed, der bruges til at synkronisere en videoafspillers hastighed med billedsignalet på computeren. Dette er nødvendigt, da enhederne arbejder med forskellig hastighed. Med en genlock kan man blande videobilledet med skærmbilledet fra en computer. F.eks. kan man lægge rulletekster oveni videobilledet eller tilføje forskellige billedeffekter, der er genereret af computeren. Se Wipes.
Gigabyte: [gigabait] Det samme som 1 milliard bytes (Mere præcist: 1.073.741.824 bytes). Forkortes Gb.
Gopher: Eng. for jordegern. G. er et af de vigtigste programmer på Internet, idet det lynhurtigt kan finde information overalt på nettet v. hj. a. et hierarki af menuer. G. præsenterer brugeren for en menu, den såkaldte rodmenu, der befinder sig i toppen af et hierarki af menuer. Brugeren kan grave sig dybere og dybere ned i menuerne, indtil den ønskede information er fundet. - Uden at brugeren behøver at bekymre sig om processen, udfører G. en masse FTP og TELNET, samt andre indviklede ting for at fremskaffe informationerne. G. betjener sig af client/server-metoden. - Der findes mange forskellige G., som fungerer på samme måde, men som tager sig af et bestemt informationsområde, f.eks. landbruget, de nordiske lande eller et bestemt universitet.
Gopherspace: Den samlede mængde information, der kan skaffes til veje af alle de forskellige Gophers.
.gov [Internet]:
Efterstavelsen 'gov' i en WWW-adresse angiver (i USA), at der er tale om et regeringskontor, der ikke er militært.
Graphical Device Interface: Se GDI.
Grafikkort: Det elektroniske kort, der definerer opløsningen og grafiktypen på din skærm. Sidder i en port på PC'ens bagside, og skærmen tilsluttes her. Det er G., som oversætter signalerne fra computeren til skærmen.
Grafisk brugerflade: (eng. GUI, Graphical User Interface) I stedet for at man skal skrive kommandoer i DOS-prompten, findes der en mere brugervenlig afløser i Windows og OS/2 til pc'er og Workbench til Amiga. Ved at bevæge en pil over skærmen (for det meste med en mus) og klikke på ikoner, kan man udføre forskellige kommandoer. Det er således meget let at se, hvor man befinder sig, og hvad der sker, når man klikker n eller to gange på et ikon. - Den største fordel ved en Grafisk brugerflade er nok, at det er nemt at forstå, hvad der sker, og betjene systemet, selv om brugeren måske ikke forstår, hvad der sker rent teknisk. Således er G. det nemmeste for nye computerbrugere, både børn og voksne. På et senere tidspunkt, hvor brugeren arbejder mere målrettet, vil det som regel være væsentligt hurtigere at bruge tastatur-genveje ('Shortcuts') end at bruge musen, der kan være noget omstændelig og langsom at arbejde med.
Green [gri.n]: Eng. Grøn. Udtrykket 'green' bruges i forbindelse med en computer til at angive, at de materialer, den er bygget af, kan genbruges, når computeren kasseres. Green kan således oversættes om 'miljø-venligt'.
Gruppe 1 fax: Forældet international fax-standard. Bruges ikke længere i de moderne faxmodems og faxmaskiner. Transmissionstid for n side: 6 minutter.
Gruppe 2 fax: International fax-standard. Denne standard er indeholdt i moderne fax-modemer og faxmaskiner, der tilhører gruppe 3. Transmissionstid for n side: 3 minutter.
Gruppe 3 fax: Den nuværende internationale fax-standard. Transmissionstid for n side: 1 minut eller kortere. Denne standard bør være indeholdt, når man køber fax eller faxmodem.
Gruppe 4 fax: Ny international fax-standard. Transmissionshastigheder indtil 19.200 bps. Denne standard er beregnet på digitale telefonsystemer og er ikke så udbredt endnu.
Grænseflade: D.s.s. Interfaceeller brugergrænseflade.
GUI: Fork. Graphical User Interface. Se Grafisk brugerflade.
Guide (Eng). [gaid]: En hjælpefunktion i f.eks. et tekstbehandlingsprogram, der gør det nemt at fremstille dokumenter med et professionelt udseende. Guide-programmet stiller en række spørgsmål, så brugeren kan vælge mellem forskellige muligheder og tilpasse det aktuelle indhold. Derefter sørger guiden for at sætte elementerne sammen til et færdigt dokument.

h

A * B * C * D * E * F * G * Hom * HTM
2. del (i - o) * 3. del (p - å)
Start

Halv dupleks [MDM]:
Når kun n af to forbundne modems kan sende af gangen. Modem B kan ikke sende før end modem A er færdigt med at sende.
Handshaking [handsheiking]:
Eng. 'trykke hinanden i hænderne'. Kommunikation mellem to modems, der udveksler informationer for at etablere den bedst mulige kommunikationsforbindelse. Denne proces går altid forud for den egentlige dataoverførsel og skal sikre, at begge modems bruger de samme retningslinier i kommunikationen. Hurtige modems kan sædvanligvis arbejde efter de gamle og langsommere standarder. Derfor kan et hurtigt modem kommunikere med et gammelt og langsommere modem ved at gå ned i hastighed. De er dog en forudsætning, at begge modems kan arbejde efter de samme protokoller. Se evt. Fall-back.
Harddisk:
Den normale lagerenhed, hvor man oftest opbevarer sine filer og programmer, når man ikke bruger dem, og når computeren er slukket. H. bruges ofte frem for disketter, da harddisken er hurtigere og kan rumme væsentligt flere data. Drevbetegnelsen for en harddisk er normalt C:\ samt eventuelt D:\ og E:\. I løbet af ret få år er harddiske vokset i lagerkapacitet fra 10 og 20 Mb til omkr. 400 Mb og opefter. Sammenlignet med et CD Drev kan harddisken sjældent rumme lige så meget som en CD Rom. Til gengæld arbejder en harddisk hurtigere end CD drevet. En anden stor fordel ved harddisken er, at man nemt kan både hente og gemme data.
Hardware: [hardweir]
Den fysiske del af en computer i modsætning til programmerne (softwaren). Maskinellet. "Det man kan røre ved".
Hayes-kompatibel [MDM]:
Modem, der arbejder på samme måde som et modem, der er fremstillet af modemfabrikanten Hayes. Denne standard er så udbredt, at næsten alle modems overholder standarden, selv om det ikke er nævnt, når man sælger modemet.
Header:
Eng. Angiver, hvem der har sendt elektronisk post og hvornår den er afsendt. Den elektroniske post-adresse kommer automatisk med, når man sender eletronisk post. H. kan også indeholde forskellige tekniske data.
Hjemmeside:
[Internet] Fordanskning af ordet Homepage.
Home:
Eng. Hjem. 1) Home-tasten på tastaturet, der bruges i forskellige programmer til at flytte markøren enten til starten af en linie eller til begyndelsen af et dokument. 2) [Internet] En 'knap' i en WWW-klient, der bringer en bruger tilbage til en homepage.
Homebanking:
Mulighed for at en bankkunde kan hente kontooplysninger, sende besked til banken om at overføre penge fra en konto til en anden, betale girokort osv. fra den computer, man har i hjemmet. - De fleste banker tildbyder særlige programmer, så kunderne hjemmefra kan udføre opgaver, som de ellers skulle bevæge sig hen til banken for at udføre eller bede banken udføre for sig. En vigtig forudsætning for systemet er, at man kan sende og modtage data uden at de bliver forvansket og uden at udenforstående har mulighed for at læse dem. Se evt. kryptering.
Homepage:
Eng. "Hjemmeside". På WWW er der ikke noget stift hierarki som på Gopher. Man kan via hyperlinks 'springe' fra dokument til dokument og fra computer til computer (via Internettet). Homepage er derfor et udgangspunkt, som man kender godt og som giver muligheder for hurtigt at komme hen til det sted på Internettet, hvor man kan finde interessanter informationer. H. er meget ofte kommercielle, f.eks. lavet af de virksomheder, der konstruerede WWW-klienterne. H. kan også være en 'præsentationsside', hvor en privat internet-bruger fortæller om sine private forhold. Se også Startpage.
Host:
Eng. Værtscomputer, der skaber forbindelse til et større netværk, f.eks. til Internettet. Private brugere, der ønsker adgang til Internettet, kan med et modem og en pc skabe forbindelse over telefonnettet til en H., der sørger for den videre forbindelse til Internettet. Samme princip bruges også af On-line tjenesterne. - Den lokale host er en stor computer, der i mange tilfælde befinder sig i et særligt rum. Der kan være utallige terminaler og computere tilsluttet til en host. Som brugere vil vi almindeligvis foretrække en meget stor host, hvor der 'altid' er plads til os, når vi ringer til den via modem. I praksis vil vi dog opleve 'myldretid' på nettet, når vi vil i forbindelse med vores host-computer. Derfor må vi planlægge vores opringninger, så de kommer på et tidspunkt, hvor vi kan være sikre på at komme til værtscomputeren, og helst på et tidspunkt, hvor telefontaksterne er lave. Myldretiderne afhænger dog ofte af amerikanernes døgnrytme, hvis vi 'surfer' rundt på Internettet.
HotDog:
Html-editor. Se denne.
HotJava:
Browser, der kan vise applets fremstillet med JAVA-sproget. Se JAVA.
Hot-metal:
Html-editor. Se denne.
Hotspot:
Eng. Varmt punkt. Et 'følsomt' punkt eller en 'knap', der kan klikkes på af brugeren, som derved foretager et valg mellem flere muligheder. - Nogle specielle monitorer har desuden den egenskab, at de er følsomme overfor tryk, så man kan trykke på bestemte punkter direkte på skærmen. Berøringen medfører, at programmet udfører en bestemt forud fastlagt funktion.
.HTM:
Filtype, der angiver HTML-dokumenter, ender på .htm. - Disse filer kan indlæses i et tekstbehandlingsprogram, men så går man glip af fordelene ved html-sproget. Der kræves en Internet-browser for at vise dokumenterne korrekt.
HTML:
Fork. f. Hypertext Markup Language. Hypertekst markeringssprog. [Internet]. I hypertekst dokumenter kan være indlagt 'spring' til et andet sted i dokumentet eller spring til en anden computer. For brugeren foregår denne proces mere eller mindre skjult: Visse steder er der indsat 'knapper' eller teksten er måske markeret med en anden farve. Når man klikker på disse knapper eller farvede tekster, føres man et andet sted hen, hvor der er fler oplysninger om det pågældende emne. - Princippet kendes bl.a. fra hjælpesystemet i Windows, men i Internet-sammenhæng er der det specielle, at man via sine valg kan føres rundt mellem forskellige Internet-computere, der befinder sig forskellige steder på kloden.
HTML Assistant:
Html-editor. Se denne.
HTML-editor:
En speciel tekst-editor, der er beregnet til at fremstille html-dokumenter med. Som regel er det nemt at indsætte html-koder i dokumenterne, enten ved at man klikker på en 'knap' på skærmen eller vælger kommandoen i en menu. Kendte html-editorer er Frontpage, HotDog, HotMetal og HTML Assistant. Nogle af dem arbejder med WYSIWYG-principperne, så man kan se direkter, hvordan ens dokument kommer til at tage sig ud. - Da html-dokumenter er ascii-tekster kan man i princippet bruge enhver teksteditor til at lave html-dokumenter. Der findes også programmer, der kan omsætte f.eks. Word- eller WordPerfect dokumenter til tekster med html-kode.
HTTP:
Fork. HyperText Transfer Protokol. [Internet]. Den mest anvendte protokol for udveksling af dokumenter på World Wide Web. Http er således det værktøj man hyppigst bruger, når man henter et WWW-dokument hjem til sin computer.
Hukommelse:
kaldes også arbejdslager og RAM. Bruges til afvikling af programmer. Nu kommer det svære: der findes flere lag af hukommelse.
Det efterfølgende er kun velegnet til et opslag:
Hyperlink:
Hyperlinks kan være 1) De fremhævede ord, der kan lede til spring i en hypertext. 2) Sammenkobling af computere, der fysisk befinder sig forskellige steder. For brugerne ses hyperlinks ikke tydeligt, men på et mere teknisk niveau er der tale om at information hentes fra forskellige computere. Hvis man f.eks. læser et dokument om filosoffen Søren Kierkegaard, kan der i teksten være 'knapper', som man kan klikke på for at få yderligere information om et bestemt emne. Men denne information skal måske hentes på en anden computer. Måske ligger det oprindelige dokument på en computer i Schweiz, men via brugerens valg 'springer' han eller hun måske til en computer i Japan og foretager på denne måde en mindre jordomrejse, som det ikke umiddelbart er tydeligt. Se f.eks. WWW, hypertext.
Hypertext:
Tekst-dokument, hvori der 'knapper' eller fremhævede ord. Når brugeren klikker med musen på t af disse ord, medfører det, at programmet 'springer' hen til et andet sted i teksten, som indeholder en bestemt information. I stedet for at gennemlæse en tekst fra start til slut, er det med denne metode muligt, at læse dokumentet igennem på en personlig måde, idet hver bruger vil vælge forskelligt, når han eller hun læser teksten. - De fleste hypertekster indeholder også en del grafik (i form af tegninger og skannede billeder mm.). [Internet] På World-Wide Web kan det, at brugeren klikker på en 'knap' på skærmen, medføre, at det dokument, der kommer frem, hentes fra en helt anden computer, der befinder sig et andet sted på internettet.
HYTELNET:
[hai.telnet] [Internet] En slags super-TELNET. H. indeholder en stor mængde bibliotekssystemer, BBS'er, databaser og andre ressourcer, som man kan logge sig på med TELNET. Med HYTELNET kan man vælge den tjeneste, man ønsker, fra en liste, så man ikke behøver at tænke på login og adresse.

1. del slutter her!

A * B * C * D * E * F * G * H
2. del (i - o) * 3. del (p - å)
Start

Opdateret d. 23.5.2002

Sitemap