Sygefravær hos medarbejdere koster hvert år danske virksomheder mange milliarder. Nedsat funktionalitet i medarbejderstaben kan altid mærkes på bundlinjen, så som virksomhedsejer handler det selvsagt om at reducere sygedage blandt de ansatte. At undgå fravær i forbindelse med sygdom kan aldrig lykkes med 100%. Der vil altid være risiko for, at en medarbejder bliver så syg, at det ikke er muligt at møde op på arbejdspladsen. Der findes dog en række tiltag, man som virksomhedsejer kan gøre, så fravær grundet sygdom bliver holdt på et minimum.

Sørg for et godt indeklima på arbejdspladsen

Man kan aldrig holde for, om man pådrager sig en virus, der forårsager, at man må holde sin seng og undgå at møde op og smitte andre. Men der findes også sygdomme, der er direkte forbundet til arbejdspladsens miljø og indeklima. Dårlig luft som følge af arbejde i f.eks. et værksted kan give problemer med luftvejene i både større og mindre grad.

Det er derfor uhyre vigtigt at sørge for, at der er et godt anlæg til industriventilation på arbejdspladsen. Frisk luft giver sunde lunger, mens et længere ophold i skadelige dampe eller gasser kan give ikke bare midlertidige men endog varige skader. Og så bliver sygefraværet først ekstra omkostningstungt for virksomhedsledelsen.

Spar penge med den rette industriventilation

Et godt indeklima forårsaget af det optimale valg af industriventilation er ikke udelukkende godt for medarbejdersundheden. Det er også godt for økonomien. Vælger du en energivenlig løsning, så vil du opnå en daglig energibesparelse, der er så stor, at den kan mærkes på pengepungen. En god samarbejdspartner kan rådgive dig indenfor området og hjælpe dig med at vælge, hvilken type industriventilation der passer bedst til lige præcis din virksomhed og jeres arbejdsområde.

Arbejdsmiljø er ikke kun et sundt klima

Et godt og sundt arbejdsmiljø kan ikke skabes via industriventilation og frisk luft alene. Der er også andre mere menneskelige faktorer der spiller ind i jagten på det optimale arbejdsmiljø, der holder sygefraværet for døren. En af de primære grunde til, at de danske medarbejdere bliver hjemme fra arbejde, er nemlig overraskende nok ikke fysisk sygdom, forårsaget af f.eks. dårlig industriventilation, men derimod forårsaget af mental mistrivsel. En hård omgangstone på arbejdspladsen, stress eller decideret mobning de ansatte imellem kan være udløsende faktorer, der ender med sygemeldinger. Som virksomhedsejer er det derfor vigtigt at forsøge og vende mistrivsel til trivsel for at undgå unødige sygemeldinger.